Algemeen

21 september 2013

Commissie bezwaarschriften vergadert op 30 september

Commissie bezwaarschriften vergadert op 30 september

De commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied van de gemeente Berkelland houdt op maandag 30 september 2013 een hoorzitting in de collegekamer van het gemeentehuis in Borculo.

Agenda:
19.00 uur Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van 11 juli 2013,  waarbij is meegedeeld dat op basis van het onderzoek de geluidwering van de woning aan de Parallelweg 17 te Borculo voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. De woning komt derhalve niet in aanmerking voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.
19.45 uur Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 11 juli 2013, waarbij is meegedeeld dat op basis van het onderzoek de geluidwering van de woning aan de Eikenlaan 105 te Borculo voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. De woning komt derhalve niet in aanmerking voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied, afdeling Intern Advies, telefoon 0545-250 250.
Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook