Algemeen

22 september 2013

Bestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina 2013” onherroepelijk

Bestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina 2013” onherroepelijk

De gemeente Berkelland heeft bericht ontvangen van de Raad van State dat de beroepschriften tegen het vastgestelde bestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina 2013” zijn ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe melkpoederfabriek en de uitbreiding van de bestaande weiproductenfabriek mogelijk. Wethouder Leo Scharenborg is verheugd dat daarmee voor FrieslandCampina en de gemeente een strategisch belangrijk project van start kan gaan.
Van 3 juli tot en met 13 augustus 2013 heeft het vastgestelde bestemmingsplan “Borculo, FrieslandCampina 2013” ter inzage gelegen. Binnen deze termijn konden belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Er werden vier beroepschriften ingediend. Deze zijn nu allemaal ingetrokken.
De gemeente gaat nu voortvarend verder met het proces om de verlegging van de Needseweg te realiseren.
. Ingezonden bericht .

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook