Uncategorized

15 oktober 2013

‘Geen deal tussen Sensire en gemeenten’

‘Geen deal tussen Sensire en gemeenten’

Wij hebben kennis genomen van het artikel in de Volkskrant onder de kop “deal tussen gemeenten en Sensire”.
De gezamenlijke gemeenten benadrukken dat van een deal geen sprake is. De feitelijke gang van zaken geven wij hierna beknopt weer:
Het artikel is gebaseerd op een brief van bestuurder Van Rixtel van Sensire aan het college van burgemeester wethouders van Oude IJsselstreek van 30 november 2012.
In deze brief refereert Van Rixtel aan gesprekken met wethouders in begin 2012. Deze gesprekken hebben inderdaad plaats gevonden. Insteek  daarvan was om gezamenlijk oplossingen  te verkennen voor het vraagstuk van toenemende vraag en sterk afnemende middelen. We benadrukken dat de problematiek inderdaad besproken is, maar er nadrukkelijk geen afspraken zijn gemaakt.
Er is dus zeker geen sprake van dat “gemeenten instemden met een ‘truc’ om thuiszorg goedkoper te maken”, zoals gesuggereerd in het artikel in de Volkskrant. En ook geen sprake van een “achterkamertjesdeal”, zoals Follow the Money op haar website meldt.
Namens de Achterhoekse gemeenten,
Leo Scharenborg, woordvoerder

Advertentie:

Booking.com

Lees ook