Algemeen

20 oktober 2013

BerkellandEnergie presenteert zich tijdens open avond

BerkellandEnergie presenteert zich tijdens open avond

Samen met je buurt je eigen energie opwekken, samen zonnepanelen inkopen, samen initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op duurzaamheid, betaalbaarheid en energiebesparing, samen met bestaande organisaties. Samen met nu meer dan 300 vergelijkbare initiatieven in ons land.
Dat is wat een tiental mensen uit de gemeente Berkelland voor ogen stond, toen zij begin 2013 startten met het voorbereiden van en het vormgeven aan dit burgerinitiatief.
Na ruim een half jaar is de tijd rijp om dit initiatief naar buiten te brengen en te delen met iedereen die hiervoor ook “warm” wil lopen of voorlopig alleen maar is geïnteresseerd.
De burgerinitiatiefgroep nodigt iedereen uit op de open avond van de Coöperatieve  vereniging BerkellandEnergie op donderdag 24 oktober a.s. in de foyer van het kulturhus ’t Spieker, Kerkstraat 30 in Eibergen.
Het programma vindt u in de bijlage.
Bezoekers worden van harte uitgenodigd actief mee te doen. Na de pauze is er tijd voor vragen en ideeën. Ook kunnen bezoekers zich na afloop opgeven als (aspirant) lid van de Coöperatie BerkellandEnergie en aangeven of en hoe zij hierin actief willen deelnemen.
Vanaf 19.00 uur is de foyer van ’t Spieker toegankelijk voor de bezoekers.
Op de website www.berkellandenergie.nl vindt u meer informatie, o.a. over het volledige programma van de open avond en over het burgerinitiatief.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook