Uncategorized

2 november 2013

Berkelland bij Gelderse SP

Berkelland bij Gelderse SP

Vandaag 2 november 2013 heeft het hoofdbestuur van de Socialistisch Partij unaniem besloten om Berkelland de status van afdeling te geven! Na 3 jaar intensief werken, actie voeren en zichtbaar in Berkelland aanwezig te zijn, hebben we bereikt wat we bereiken wilden: een echte afdeling zijn.
Op de eerste plaats is het een erkenning van ons bestaansrecht, wij hebben bewezen dat we een volwassen afdeling zijn geworden. Op de tweede plaats het gegeven dat niemand in Berkelland er meer omheen kan, wij zijn een serieuze speler in het politieke werkveld van Berkelland.
Op de derde plaats is het een oproep aan alle leden in Berkelland, om er nog meer dan voorheen, gezamenlijk de schouders er onder te zetten om deze afdeling groot te maken.
Zo groot dat we in 2018 gegarandeerd aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen meedoen, met een sterke afdeling en een deskundige, goed opgeleide fractie en een flinke achterban.
Er is dus werk aan de winkel, we zullen alles op alles moeten zetten om onze doelstelling te halen: de grootste partij van Berkelland te worden! Pas dan kunnen we weer serieus werk gaan maken van de wederopbouw van onze gemeente, nadat het jarenlang gesloopt en afgebroken is door een rechts, neo liberale gemeenteraad.
We zullen de komende jaren de luis in de pels van de zittende politiek zijn en ze een paar hele zware jaren bezorgen. Met een beetje geluk zal de samenstelling van de raad in 2014 al drastisch veranderen, maar wij blijven waakzaam. Dat is de verplichting die we voor onze leden en alle bewoners van Berkelland zijn aangegaan.
We zullen op een ongekende manier actie gaan voeren, dat beloven wij jullie!
Namens het bestuur van de SP afdeling Berkelland,
Rob Verheggen, voorzitter

Advertentie:

Booking.com

Lees ook