Algemeen

7 november 2013

Achterhoek wil nieuwe sportprojecten starten

Achterhoek wil nieuwe sportprojecten starten

De Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk zijn van plan om  samen drie nieuwe sportprojecten te starten. De projecten zijn bedoeld om Achterhoekers uit te dagen meer te sporten en bewegen.
‘Sportkader ‘Vitale Achterhoek 2013-2016’
In het voorjaar van 2013 hebben de gemeenten samen een sportkader ‘Vitale Achterhoek 2013-2016’   opgesteld. Hierin ligt vast op welke speerpunten zij zich de komende jaren willen richten. Er is een ambitie om een passend sportaanbod te realiseren voor senioren en mensen met een beperking. Verder is er de wens om sport in te zetten als middel om een krimpende, ontgroenende en vergrijzende bevolking fit en vitaal te houden.  De nieuwe sportprojecten dragen bij aan het waarmaken van die ambitie. De provincie staat achter de doelstellingen van de Achterhoek. Er zijn subsidieverzoeken ingediend bij de provincie. De verwachting is dat er nog dit jaar beslist wordt over de bijdragen. Als de provincie de aanvragen goedkeurt, kunnen de projecten met ingang van 2014 starten.
Aangepast sporten: sporten bereikbaar voor mensen met een beperking
In de verschillende gemeenten zijn veel signalen dat het vaak moeilijk is voor mensen met een beperking om de juiste sport te vinden. Binnen het project aangepast sporten wordt onderzoek gedaan naar de behoefte aan en het aanbod van aangepaste sporten. Het aanbod wordt inzichtelijk gemaakt in een databank. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan er een vervolg worden gegeven aan het project.
Outdoor Fitness: uitdaging in de buitenruimte voor actieve inwoners
Outdoor Fitness is een geschikt middel om mensen te verleiden te gaan sporten in de buitenlucht. Van de Outdoor Fitness kunnen veel verschillende doelgroepen gebruik maken. Het is een laagdrempelige voorziening. Er hoeft niet voor betaald te worden en de toestellen zijn  ‘dag en nacht’ toegankelijk. Maar alleen het plaatsen van de toestellen betekent niet dat ze ook meteen intensief gebruikt worden. Door beweegprogramma’s aan te bieden en beweegaanbieders  (bijvoorbeeld hardloopgroepen, fysiotherapeuten MBvO aanbieders) te stimuleren de toestellen in hun trainingstijd op te nemen, raken mensen ermee vertrouwd. Vervolgens kunnen zij er ook individueel op een verantwoorde manier sporten. Het effect ‘zien gsporten doet sporten’ kan vervolgens optreden. Het project Outdoor Fitness richt zich op realisatie en effectief gebruik van Outdoor Fitness voorzieningen.
Scholder an scholder: quick win vanuit de samenleving
D
e bevolking van de Achterhoek ontgroent, vergrijst en krimpt. Tegelijkertijd worden steeds meer verantwoordelijkheden bij de burgers neergelegd. Deze twee trends versterken elkaar. Gezonde en fitte inwoners hoeven minder een beroep te doen op zorgvoorzieningen. Verder kunnen zij hun kwaliteiten inzetten binnen de participatiesamenleving. (Sport-)verenigingen zijn een belangrijke schakel- en verbindingspunt. Zij weten mensen te binden en te boeien. Scholder an scholder is erop gericht om gebruik te maken van de kracht van verenigingen. Samen wordt gezocht naar goede antwoorden om sportverenigingen levensvatbaar te houden. Ook worden verenigingen toegerust om een rol van betekenis te gaan  spelen op het gebied van maatschappelijke taken. Het is een project dat vanuit de samenleving komt en actief aan de slag gaat met urgente vraagstukken.
Deze drie projecten zijn de eerste projecten die bijdragen aan de sportstimulering van burgers van de Achterhoek. Op dit moment wordt er door de regio, met ondersteuning van de Gelderse Sport Federatie, hard gewerkt aan het o.a. het uitwerken van projecten voor de overige ambities ‘Gezonde leefstijl jeugd’, ‘Accommodaties’ en ‘Sportieve buitenruimte’.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook