Algemeen

22 november 2013

Gemeenteraad vergadert 3 december

Gemeenteraad vergadert 3 december

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.
 Op de concept-agenda staat onder andere:

 • Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2014
 • Verordening onroerende zaak-belastingen 2014-1
 • Verordening afvalstoffenheffing 2014-1
 • Drank- en Horecaverordening
 • Najaarsnota 2013
 • Tarieven begraven/begraafplaatsbeheer
 • Evaluatie Rekenkamercommissie BBLM
 • Bestemmingsplan Eibergen, Centrum 2011, herziening 2013-1 (Kerkstraat 30 en J.W. Hagemanstraat 36-38)
 • Onteigening van grond ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan Op de Bleek
 • Transities sociaal domein, start pilots 2014
 • Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.
Stukken op website
De volledige agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website.
Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.
Inzien stukken
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.
Raadsvergadering live via internet en Radio Berkelland FM
De raadsvergadering zelf kunt u live via internet volgen. Voor meer informatie zie  www.gemeenteberkelland.nl. Via Radio Berkelland FM is de raadsvergadering rechtstreeks te beluisteren. Kijk voor de frequentie op  http://www.berkellandfm.nl/ .
Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook