Algemeen

22 november 2013

Wie wil met subsidie zijn lelijke schuur slopen en natuur aanleggen?

Wie wil met subsidie zijn lelijke schuur slopen en natuur aanleggen?

Gezocht: een Berkellander die een landschap ontsierende schuur heeft van ongeveer 100 vierkante meter.

U moet bereid zijn deze op zeer korte termijn (voor eind december 2013) te slopen en daarnaast ongeveer 500 vierkante meter natuur aan te leggen. Daar tegenover staat een financiële bijdrage.
Twintig Berkellanders maakten eerder gebruik van de sloopregeling
De afgelopen vier jaar heeft er in Berkelland een pilot gedraaid ter bevordering van de  sloop van kleine landschap ontsierende schuren. Er was veel animo en twintig deelnemers hebben hun schuren laten slopen in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur. Er is nog een klein deel van het projectbudget over. De voorwaarden van de ‘Regeling  saneren kleine landschapsontsierende stallen’ zijn van toepassing. Dat betekent dat er onder andere een financiële bijdrage wordt gegeven in de sloopkosten en de aanleg van natuur.
Iets voor u?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Mellink op telefoonnummer 0545-250 250. Of u kunt uw opgave uiterlijk 30 november 2013 mailen naar m.mellink@gemeenteberkelland.nl
LET OP: wie het eerst komt het eerst maalt!
Toekomst
Mogelijk kunt u niet op korte termijn deelnemen, maar heeft u voor de toekomst wel belangstelling voor een dergelijke regeling. Ook dan vragen wij u zich aan te melden op bovengenoemd mailadres. We willen namelijk de belangstelling peilen voor sloopregelingen, zodat we eventueel kunnen zoeken naar mogelijkheden om een vervolg te geven aan de regeling. Vermeld in uw aanmelding alstublieft. om welk adres het gaat en wat ongeveer de oppervlakte is van de te slopen schuren. Uw aanmelding is geheel vrijblijvend en u kunt er geen rechten aan ontlenen.
Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook