Algemeen
Featured

4 december 2013

‘De Componist’ wil praktijk vestigen in voormalige A.H. Zwartschool Borculo

‘De Componist’ wil praktijk vestigen in voormalige A.H. Zwartschool Borculo

Het Paramedisch Centrum ‘de Componist’ heeft het initiatief genomen tot transformatie en herstel van de voormalige A.H. Zwartschool aan de Ruurloseweg in Borculo. Het  centrum wil het bestaande pand omvormen tot een praktijk voor fysiotherapie. De initiatiefnemer heeft daarnaast ook het verzoek gedaan om het pand aan te merken als gemeentelijk monument. In het pand was vroeger de lagere landbouwschool gevestigd.
Onderzoek heeft aangetoond dat het pand de kwaliteiten heeft om het de status van gemeentelijk monument te geven. Daardoor ontstaat voor de initiatiefnemer ook de mogelijkheid om een beroep te doen op de restauratiesubsidie.
Herstructurering
Om het plan voor de initiatiefnemer financieel haalbaar te laten zijn, wordt een beroep gedaan op de gemeentelijke bestemmingsreserve herstructurering. Het plan voldoet op vele onderdelen aan de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage uit die reserve.
Steun
Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt dit initiatief van harte en zal daarom aan de gemeenteraad voorstellen om een bijdrage van 60.000 euro  -in de vorm van cofinanciering- uit de bestemmingsreserve beschikbaar te stellen voor transformatie, herstel en behoud van de A.H. Zwartschool. Daarnaast wordt een beroep gedaan op het Impulsplan Wonen van de provincie Gelderland

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook