Algemeen

10 december 2013

Uitreiking boekwerkje over SCAI Borculo

Uitreiking boekwerkje over SCAI Borculo

Per 1 januari 2013 heeft SCAI Borculo haar kabelnetwerk verkocht aan Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (CIF). Hiermee is voor de SCAI een periode van bijna 38 jaar beëindigd.
Het bestuur heeft gemeend deze periode in een terugblik samen te vatten en heeft hiervoor de heer A.J. Heideman bereid gevonden deze opdracht uit te voeren. Dit boekwerk is nu gereed en draagt de titel Kabelkoninkrijkje Borculo.
Afgelopen zaterdag 7 december 2013 heeft onze voorzitter Johan Klein Braskamp het eerste exemplaar uitgereikt aan de heer Hans Buursink, hij was de eerste voorzitter van SCAI Borculo.
Het boekje zal in de komende tijd worden bezorgd op alle adressen binnen de bebouwde kom van Borculo, Geesteren Gld., Gelselaar en Haarlo en in het buitengebied op alle adressen die waren aangesloten op het kabelnetwerk.
De naam Stichting CAI Borculo is gewijzigd in Stichting Fonds 2013. Dit fonds heeft als doelstelling het beschikbaar stellen van financiële steun voor projecten met sociale, culturele of maatschappelijke strekking, die gericht zijn op verbetering van de samenleving binnen het gebied van de voormalige gemeente Borculo.
Welke projecten/evenementen komen in aanmerking voor een bijdrage?
Zie hiervoor de website: www.fonds2013.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook