Algemeen

17 december 2013

Problemen en kansen van Achterhoekse kernen in beeld

Problemen en kansen van Achterhoekse kernen in beeld

In 2014 gaan de 21 grootste kernen in de Achterhoek letterlijk en figuurlijk op de foto. Samen met maatschappelijke organisaties en ondernemers gaan zeven gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) de problemen en kansen van deze kernen in beeld brengen. Ook inwoners worden bij dit project Kernenfoto’s betrokken.
Doordat de bevolking krimpt en vergrijst staat de Achterhoek voor de opdracht een regio te blijven waar het goed wonen, werken, leren en ontspannen is. Daarvoor moet nog veel gebeuren.
Twee jaar hebben de Achterhoekse gemeenten en woningcorporaties hard gewerkt aan het terugbrengen van de nieuwbouwplannen tot het benodigde aantal van 5.900 woningen tot 2025 (Regionale Woonvisie, 2011). Nu komt de aandacht vooral te liggen op de kwaliteit van bestaande woningen. Die vormen namelijk zo’n 97% van de voorraad die in 2025 nodig is. Ook thema’s die met wonen te maken hebben, zoals woonomgeving, leefbaarheid, aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen en zorg, komen aan bod.
Kansenkaart
Het project Kernenfoto’s bundelt allerlei gegevens van verschillende organisaties en resulteert onder meer in een kansenkaart voor elke (hoofd)kern. Daarnaast worden foto’s gemaakt van ‘parels en puinhopen’. Ook inwoners kunnen hieraan in het voorjaar van 2014 bijdragen. Per kern worden zij hiertoe via de lokale en sociale media uitgenodigd.
Regionale Woonvisie tot 2025
Het maken van de kernenfoto’s gebeurt in twee stappen. Voor de zomer ligt de aandacht op de kernen en de gemeenten zelf en na de zomer worden de resultaten naast elkaar gezet en in regionaal perspectief bekeken. Hiermee kan de Achterhoek eind 2014 een Regionale Woonagenda opstellen, iets dat elke Gelderse regio komend jaar doet.
Naar verwachting levert het project veel kansen en actiepunten op en zeker ook een aantal dilemma’s om gezamenlijk te bespreken en op te lossen. De zeven (nieuwe) gemeenteraden stellen het eindresultaat, de Regionale Woonvisie, vast. Een belangrijk instrument voor de Achterhoek om tot 2025 en daarna een goed leefbare regio te blijven.
Benieuwd welke kernen op de foto gaan? Kijk op achterhoek2020.nl/nieuws/kernenfoto.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook