Algemeen
Featured

20 december 2013

Bekrachtiging fusie gezamenlijk bouwopleidingsbedrijf

Bekrachtiging fusie gezamenlijk bouwopleidingsbedrijf

De kogel is door de kerk. De voorgenomen fusie tussen OBD-Bouwopleidingen in Doetinchem, Bouwopleiding Berkelstreek in Borculo en Bouwopleiding Gelderland Oost in Lichtenvoorde gaat definitief door. Bouwmensen Gelderland Oost is de naam van de nieuwe organisatie.
Op 23 april hadden de partijen al de intentie uitgesproken om samen te smelten. Daarvoor werd er al enkele jaren intensief samengewerkt. De fusie is nu officieel bekrachtigd. De ledenvergaderingen van de drie deelnemers (de aangesloten aannemers) hebben daartoe op dinsdag 17 december afzonderlijk van elkaar groen licht gegeven voor het samengaan per 1 januari 2014. Dat betekent dat er een breed draagvlak is voor één groot bouwopleidingsbedrijf.
Bouwmensen Gelderland Oost werkt vanuit de hoofdvestiging in Doetinchem. De nevenvestiging is in Borculo gehuisvest. De aangesloten bouwbedrijven zien voldoende basis voor de nabije toekomst om op een goede manier vakbekwaam personeel voor de bouw op te leiden in de Achterhoek en Liemers. In totaal gaat om ongeveer 160 leerlingen per jaar. Gezamenlijk is het makkelijker om in te spelen op het bieden van vernieuwde opleidingen. In de nabije toekomst wordt door de sterke vergrijzing een personeelstekort verwacht. Zeker als de bouw aantrekt, zal de vraag naar goed opgeleide vakkrachten toenemen. Om daarop in te spelen wil men meer vraaggericht gaan scholen. Dat betekent meer maatwerk opleidingen en/of cursussen. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de installatiesector, metaal- en schildersbranche.
De markt vraagt, zeker bij renovatieklussen, allrounders die alle voorkomende werkzaamheden kunnen verrichten voor een efficiënt proces. Daarom gaat Bouwmensen Gelderland Oost daar actief mee aan de slag. Maar er is zeker ook ruimte voor specialisaties. Zo wordt er werk gemaakt van het thema duurzaamheid. Duurzaam bouwen en verbouwen vereist specifieke kennis van werknemers in de bouw. Daar wordt het opleidingsprogramma op afgestemd en daarmee loopt Bouwmensen Gelderland Oost landelijk voorop. Daarnaast liggen er ook economische redenen ten grondslag aan de fusie. Het werkt efficiënt in overlegsituaties zoals met provincie, gemeenten en andere organisaties en instanties. Als grote partij heb je meer slagkracht en kun je meer bereiken.
Meer informatie op www.bouwmensen-gelderlandoost.nl
 

Advertentie:

Booking.com

Lees ook