Dit bericht is meer dan een half jaar geleden gepubliceerd. De informatie in dit bericht is wellicht niet meer actueel.

Vergaderingen ook live te volgen via onze website www.gemeenteberkelland.nl

De raadscommissies Bestuur, Ruimte en Sociaal vergaderen op 7 januari 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

 Commissie Bestuur, 7 januari, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)

–       Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

–       Evaluatie Rekenkamercommissie BBLM

Commissie Ruimte, 7 januari, aansluitend aan de commissie Bestuur

Op de agenda staat onder andere:

–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)

–       Toekennen bijdrage uit bestemmingsreserve herstructurering

–       Onteigening van grond ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan Op de Bleek

Commissie Sociaal, 7 januari, aansluitend aan de commissie Ruimte

Op de agenda staat onder andere:

–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)

–       Transities in het sociaal domein

–       Dorpshoes Gelster (Gelselaar)

–       Regionale notitie D’ran in de transities

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website.

Of de agendapunten hamerstukken of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergadering live via internet

De commissievergadering zelf kunt u live via internet volgen.

Bron:gemeenteberkelland.nl