Algemeen

21 december 2013

Commissies vergaderen op 7 januari

Commissies vergaderen op 7 januari

Vergaderingen ook live te volgen via onze website www.gemeenteberkelland.nl

De raadscommissies Bestuur, Ruimte en Sociaal vergaderen op 7 januari 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.
 Commissie Bestuur, 7 januari, 19.30 uur
Op de agenda staat onder andere:
–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)
–       Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
–       Evaluatie Rekenkamercommissie BBLM
Commissie Ruimte, 7 januari, aansluitend aan de commissie Bestuur
Op de agenda staat onder andere:
–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)
–       Toekennen bijdrage uit bestemmingsreserve herstructurering
–       Onteigening van grond ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan Op de Bleek
Commissie Sociaal, 7 januari, aansluitend aan de commissie Ruimte
Op de agenda staat onder andere:
–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)
–       Transities in het sociaal domein
–       Dorpshoes Gelster (Gelselaar)
–       Regionale notitie D’ran in de transities
*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.
Stukken op website
De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website.
Of de agendapunten hamerstukken of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.
Commissievergadering live via internet
De commissievergadering zelf kunt u live via internet volgen.
Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook