Vergaderingen ook live te volgen via onze website www.gemeenteberkelland.nl

De raadscommissies Bestuur, Ruimte en Sociaal vergaderen op 7 januari 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

 Commissie Bestuur, 7 januari, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)

–       Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

–       Evaluatie Rekenkamercommissie BBLM

Commissie Ruimte, 7 januari, aansluitend aan de commissie Bestuur

Op de agenda staat onder andere:

–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)

–       Toekennen bijdrage uit bestemmingsreserve herstructurering

–       Onteigening van grond ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan Op de Bleek

Commissie Sociaal, 7 januari, aansluitend aan de commissie Ruimte

Op de agenda staat onder andere:

–       Spreekgelegenheid voor het publiek *)

–       Transities in het sociaal domein

–       Dorpshoes Gelster (Gelselaar)

–       Regionale notitie D’ran in de transities

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website.

Of de agendapunten hamerstukken of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergadering live via internet

De commissievergadering zelf kunt u live via internet volgen.

Bron:gemeenteberkelland.nl