Algemeen

21 december 2013

Afvalwaterakkoord Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel getekend

Afvalwaterakkoord Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel getekend

Met de ondertekening van het Afvalwaterakkoord Berkelland hebben de gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel maandag 16 december de eerste stap gezet richting een kostenbesparing op de verwachte kosten voor rioolbeheer voor de burger.

Heftigere regenbuien ten gevolge van de klimaatverandering, strengere Brusselse milieuregels en vervanging van de riolering en zuivering leiden voor bewoners tot hogere kosten in 2020. De afgelopen periode hebben de gemeente en waterschap in kaart gebracht hoe zij door samenwerking die kostenstijging kunnen verminderen. Dit kan door samen te investeren tegen zo laag mogelijke kosten en door gebruik te maken van elkaars expertise en kennis. ‘Werken tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten’ is dan ook het motto van de samenwerking tussen de gemeente en het waterschap, die de naam ‘Afvalwaterteam Berkelland’ heeft.

Slim samenwerken

Nationale en internationale regels verplichten gemeenten te voorkomen dat rioolstelsels overstromen waardoor het vuile water in oppervlaktewater terechtkomt, met gevolg dat het water en de bodem worden verontreinigd. Door slimmer gebruik te maken van de capaciteit van de bestaande afvalwaterketen – van woning tot zuivering – kunnen de gemeente en het waterschap investeringen uitsparen.
In het afvalwaterakkoord dat maandag 16 december is getekend, worden de afspraken die gemaakt zijn op basis van de business case vastgelegd. ’De fase van vrijblijvende samenwerking is hiermee definitief voorbij. Het gaat er nu om dat de partijen de verwachte ontwikkelingen ook waar gaan maken. Waterschap en gemeente werken hiermee veel meer in onderlinge afstemming, net alsof ze het gehele domein van riolering en zuivering gezamenlijk beheren. Wel blijven alle partijen aanspreekbaar op hun eigen zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater met de bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Met het vastleggen van de samenwerking in een afvalwaterakkoord wordt een start gemaakt met de invulling van het bereiken van de doelen van het Bestuursakkoord Water 2011. Deze doelen zijn minder meerkosten, meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid.
Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook