Algemeen

21 december 2013

Kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen

Kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen

Gemeente ziet toe op het naleven en handhaven kinderopvang in Berkelland

Gemeente Berkelland streeft naar een goede kwaliteit van de kinderopvang in haar gemeente. En daarom verandert het toezicht vanaf 1 februari 2014. Burgemeester en wethouders hebben in haar vergadering van 17 december 2013 beleidsregels vastgesteld. Deze gelden voor de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus. De zogenoemde ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ (Wko) bepaalt dat de gemeente toeziet op de naleving van deze wet en waar nodig handhavend optreedt.
Hoe zien die beleidsregels er uit?
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) houdt toezicht bij alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus. Jaarlijks inspecteert de GGD alle opvang in Berkelland. De gemeente en alle opvanghouders ontvangen hier bericht van. Als er bij een kinderopvanglocatie tekortkomingen zijn geconstateerd, dan moet de gemeente handhavend optreden. De kinderopvanghouder krijgt via een brief eerst een waarschuwing. De houder krijgt de gelegenheid om direct maatregelen te treffen. Helpt dit niet, dan kan de gemeente een boete opleggen.
Hoeveel kinderopvang heeft Berkelland?
In de gemeente Berkelland zijn actief: 18 kinderdagverblijven, 3 peuterspeelzalen, 22 buitenschoolse opvang, 156 gastouders en 24 gastouderbureaus, waarvan 2 gevestigd in Berkelland (Eibergen en Ruurlo).
Wat betekent dit voor de opvang?
De beleidsregels geven duidelijkheid over hoe de gemeente optreedt als er tekortkomingen worden geconstateerd. Voor de houders van kinderopvang is het  inzichtelijk dat bij dezelfde overtredingen, dezelfde sancties gelden. De gemeente hoopt dat er van de beleidsregels een preventieve werking uitgaat. Voordat een inspectie wordt gehouden, weet een houder immers al welke maatregelen volgen als niet aan de eisen wordt voldaan. Uitgangspunt voor de Berkellandse beleidsregels zijn de standaard beleidsregels van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) van begin juni van dit jaar.
Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook