Algemeen

11 januari 2014

Gemeenteraad vergadert 21 januari

Gemeenteraad vergadert 21 januari

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 21 januari 2014 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

Concept-agenda

Op de concept-agenda staat onder andere:

  • Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
  • Dorpshoes Gelster
  • Regionale notitie D’ran in de transities
  • Onteigening van grond ten behoeve van de uitvoering van bestemmingsplan Op de Bleek
  • Toekennen bijdrage uit bestemmingsreserve herstructurering/A.H. Zwartschool Borculo
  • Evaluatie Rekenkamercommissie BBLM

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.

Stukken op website

De volledige agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op onze website.

Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet en Radio Berkelland FM

De raadsvergadering zelf kunt u live via internet volgen. Voor meer informatie zie  www.gemeenteberkelland.nl. Via Radio Berkelland FM is de raadsvergadering rechtstreeks te beluisteren.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook