Uncategorized

24 januari 2014

MOTUS training Sociale Dienst Oost Achterhoek

MOTUS training Sociale Dienst Oost Achterhoek

“Door MOTUS training een bredere kijk op mogelijkheden…..”

  De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) vindt nieuwe wegen om mensen aan een baan te helpen. Een van deze wegen is de MOTUS training. Hiermee is in 2012 een start gemaakt. We spreken met de trainers, Sara Kamhi, Ellen Ruiter en Norbert Kamperman.

Waarom de MOTUS training?

Sara: “Vanuit de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het idee ontstaan om aan onze werkzoekenden een training aan te bieden die er op gericht is om de uitstroom richting werk te bevorderen. Dat idee resulteerde in de MOTUS training. De methodiek die wij daarbij gebruiken is er op gericht dat de deelnemer wordt gezien als informatiebron. Met ondersteuning en positieve feedback van de trainers, streven wij ernaar om de deelnemers een bredere kijk op zichzelf en de mogelijkheden richting werk te laten krijgen.”

Wat houdt de training in het kort in?

Norbert:” De training bestaat uit vijf dagdelen, een maand na de training is er een terugkomdag. Met diverse oefeningen en opdrachten besteden we onder andere aandacht aan kwaliteiten, netwerken, solliciteren en een bredere kijk op arbeidsmogelijkheden. In de training maken de deelnemers een eigen stappenplan waarin ze beschrijven wat ze gaan doen om werk of een opleiding te gaan vinden.”

Wat zijn de resultaten?

Ellen: “In 2012 en 2013 hebben we per jaar 10 trainingen gegeven aan gemiddeld 12 deelnemers per training. Ongeveer 40% van de deelnemers heeft een maand na de training het persoonlijke doel behaald; werk, een werkervaringsplek, vrijwilligerswerk of een opleiding. Een mooi voorbeeld daarvan is een langdurig werkloze deelnemer van rond de 60 met werkervaring binnen één bedrijf. Deze deelnemer kon niet naar de terugkomdag komen omdat hij in een nieuwe beroepsrichting een baan had gevonden!”

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook