Uncategorized

24 januari 2014

Gemeenteraad vergadert over aanbeveling nieuwe burgemeester

Gemeenteraad vergadert over aanbeveling nieuwe burgemeester

Gemeenteraad vergadert over aanbeveling nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 4 februari 2014 bijeen voor een extra vergadering.

Deze wordt voorafgegaan door een besloten raadsvergadering, die om 19.30 uur begint. Aansluitend aan deze besloten vergadering volgt een openbare raadsvergadering. Deze wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering kunt u plaatsnemen in het restaurant van het gemeentehuis.

Agenda

De agenda van de openbare raadsvergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Spreekrecht voor het publiek*
  3. Vaststellen agenda
  4. Openbare verantwoording van de vertrouwenscommissie
  5. Vaststelling van de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Gebruik maken van spreekrecht?

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoonnummer: 0545 – 250 805.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook