Uncategorized

24 januari 2014

Aantal zonnepanelen op daken in Berkelland groeit explosief

Aantal zonnepanelen op daken in Berkelland groeit explosief

Bereken met de zonatlas of ook uw dak geschikt is!

 

Het aantal zonnepanelen op daken in Berkelland groeit explosief. Waren er in  2010 nog 50 aansluitingen van particulieren , winkels, scholen en kleine bedrijven bekend bij Liander, in 2013 zijn dat er meer dan 325!  Zij wekken met elkaar voldoende energie op voor 400 huishoudens.  Wat bijdraagt aan het succes is de hoge opbrengst (hoger dan de spaarrente op de bank) en de lage investeringskosten. Sinds een half jaar is de digitale zonatlas als handig hulpmiddel beschikbaar voor Berkelland.

 

zonne-energie BerkellandUit de zonatlas blijkt dat we in Berkelland in de gehele elektriciteitsbehoefte van alle 18.000 particuliere huishoudens kunnen voorzien als we op 27% van de geschikte daken zonnepanelen installeren. In totaal is 2,55 miljoen vierkante meter aan dakoppervlakte in Berkelland geschikt om zonnepanelen te installeren.

“Zeer prettig dat de inwoners nu handig gereedschap hebben om makkelijk de keuze te kunnen maken voor zonnepanelen. Als het zo hard blijft gaan met de groei van zonne-energie kunnen we in 2020 al een heel eind  zijn om onszelf van elektriciteit te voorzien. Maar wie weet wat er tegen die tijd technisch nog meer mogelijk is”, aldus wethouder Fred Mulkens van energie en duurzaamheid.

In één oogopslag

Op de website www.zonatlas.nl/berkelland  is in één oogopslag te zien of een dak in Berkelland geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen voor het opwekken van zonne-energie. Nadat postcode en huisnummer zijn ingevoerd, is op de kaart te zien welke daken geschikt zijn. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven. De zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde ‘Actueel Hoogtekaart Nederland’ (AHN2)-bestand van Rijkswaterstaat en de waterschappen. De zonatlas analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak.

Terugverdientijd

Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn. Inwoners rekenen met de meest actuele gegevens, doordat de variabelen waarmee de terugverdientijd wordt berekend, scherp in de gaten worden gehouden. De zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien.

Financiering

Op de website wordt ook gedetailleerde informatie gegeven over de financieringsmogelijkheden, zoals subsidies en gunstige leningen. Hieronder valt ook de SVn-lening voor particulieren en agrariërs. Deze regeling is sinds 1 mei 2013 beschikbaar voor investeringen in duurzame energieopwekking, zoals warmtepomp voor bijvoorbeeld warmte-koude opslag, zonnepanelen  en  bijbehorende spanningsomvormer, zonneboiler en kleinschalige windturbine.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook