Uncategorized

24 januari 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Kunt u zelf niet stemmen? Geef iemand anders volmacht.

 

stembiljet

Op 19 maart 2014 worden de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad gehouden. Misschien verblijft u op 19 maart 2014 in het buitenland en kunt u niet zelf uw stem uitbrengen. Daar kunt u wat aan doen, want het zou jammer zijn als uw stem verloren gaat. Door gebruik te maken van een volmacht kunt u toch uw stem uitbrengen. Er zijn twee vormen van volmacht: de onderhandse en de schriftelijke.

Een gemachtigde kan alleen namens u stemmen op het moment dat hij of zij ook zelf stemt. Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen. Let op: Legitimatie is verplicht bij de verkiezingen. Brengt u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet alleen het volmachtbewijs, maar ook een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever aan de stembureauleden! Ook kunt u het origineel van het legitimatiebewijs tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan hoeft u niet in te leveren.

Let op: maximaal twee volmachten en legitimatie verplicht!

Brengt u een schriftelijk aangevraagde volmachtstem uit, dan heeft de gemeente de identiteit al gecontroleerd bij de aanvraag. Daarom wordt het bij het uitbrengen van de volmachtstem niet meer gecontroleerd.

Machtiging door overdracht stempas

De onderhandse volmacht is een relatief eenvoudige manier om iemand anders, die ook in de gemeente Berkelland staat ingeschreven, namens u te laten stemmen. U moet het volmachtbewijs aan de achterzijde van de stempas volledig invullen. U draagt de stempas én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs over aan een voor u vertrouwd persoon. Bij de overdracht ondertekenen zowel u als de gemachtigde het volmachtbewijs. U kunt nog tot op de dag van de verkiezingen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Schriftelijke aanvraag

Als u bijvoorbeeld al in het buitenland verblijft op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, kunt u uw volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In zo’n geval kunt u het wel schriftelijk van tevoren regelen.

Bij de Publiekswinkel in Borculo kunt u kosteloos een formulier ophalen of opvragen waarmee u kunt verzoeken bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoek kunt u uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 tot 16.30 uur indienen bij de gemeente.

U moet op 3 februari 2014 in de gemeente Berkelland wonen en in de Berkellandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staan. Bij het verzoek voegt u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Als u uw stempas al heeft ontvangen, voegt u deze ook toe.

Degene die zich bereid heeft verklaard om als gemachtigde op te treden, moet op 3 februari 2014 in de gemeente Berkelland wonen en in de Berkellandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerd staan. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en uzelf een bevestiging.

Bent u uw stempas kwijt!

Om overal in Berkelland te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 5 maart een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk vrijdag 14 maart 2014, een vervangende stempas aanvragen.

Mondeling aanvragen kan door bij de Publiekswinkel in Borculo (Verkiezingen) in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 18 maart 2014, 12.00 uur.

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Vragen?

Bel gerust als u nog vragen hebt over het stemmen per volmacht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0545-250 250.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook