Uncategorized

31 januari 2014

Gemeente onderzoekt tevredenheid gebruikers Wmo

Gemeente onderzoekt tevredenheid gebruikers Wmo

Wethouder Leo Scharenborg: “Kennis over ervaring en mening van gebruikers is essentieel…”

Volgende week ontvangt ongeveer de helft van de mensen die gebruik maken van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een vragenlijst. De gemeente gaat daarmee na hoe zij de dienstverlening ervaren. De mensen die de vragen ontvangen zijn uitgekozen in een willekeurige steekproef. Voor een betrouwbaar beeld is het voldoende om de helft van de Wmo-gebruikers te benaderen.

Dienstverlening verbeteren

De gemeente Berkelland biedt ondersteuning aan mensen met beperkingen. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, een rolstoel, een woonvoorziening of vervoer.

De gemeente levert deze ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Leo Scharenborg (wethouder Zorg) vindt: “Kennis over de ervaring en mening van de gebruikers is voor de gemeente essentieel om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom hoop ik, dat de gebruikers die worden benaderd meewerken aan het onderzoek”.

Vragenlijst

De gemeente laat het onderzoek verwerken door het onafhankelijke bureau SGBO. Dat bureau stelde ook de vragenlijst op en doet onderzoek in een groot aantal gemeenten.

Zo kunnen de resultaten van Berkelland vergeleken worden met andere gemeenten. Ook zal er overleg zijn met de instellingen die in Berkelland de huishoudelijke hulp verzorgen.

De vragen gaan over de manier waarop de aanvraag is verlopen en over verschillende aspecten van de gegeven ondersteuning. De enquête gaat ook naar sommige mensen die wel een (aan)vraag hadden ingediend, maar geen individuele voorzieningen toegekend kregen. Zij kunnen hun mening geven over hun ervaring met de procedure.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook