Algemeen

31 januari 2014

Welzijnsraad vergadert 6 februari 2014

Welzijnsraad vergadert 6 februari 2014

De Welzijnsraad vergadert op 6 februari 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Tijdens deze openbare vergadering bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Toelichting door Stichting Kringloopcentrum Bohero
  4. Notulen vergadering 16 januari 2014 + data- en actielijst
  5. A. Medelingen en ingekomen post B.Namens de Welzijnsraad verzonden post

B.Namens de Welzijnsraad verzonden post

6.     Terugkerend agendapunt: Terugkoppeling ontwikkelingen 3 transities

A. Toelichting nieuwe beleidslijn Taxipasjes

B. Terugkoppeling vergadering Werkgroep Participatie d.d. 17-01-2014

C. Advies van derden bijv. het Gehandicaptenplatform, zoals bij D’ran in de transities

7.     Rondvraag

8.     Sluiting.

Voor nadere informatie: zie website http://www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl/  en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook