Uncategorized

15 februari 2014

Binnenkort valt de gemeentelijke belastingaanslag 2014 bij u in de bus

Binnenkort valt de gemeentelijke belastingaanslag 2014 bij u in de bus

Op 22 februari valt bij de meeste inwoners en bedrijven in Berkelland de aanslag gemeentelijke belastingen 2014 in de bus.

belastingaanslag

Voor  2014 is het gelukt om de tarieven voor de onroerend zaakbelastingen alleen met de inflatiecorrectie te verhogen. En de aanslag afvalstoffenheffing is dit jaar opnieuw verlaagd en wel met 2,5%.

Belastingen niet omhoog

Voor 2014 is het gelukt om de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen alleen te verhogen met de inflatiecorrectie van 1,75%. Ook is rekening gehouden met de waardedaling van de diverse panden. Om in 2014 dezelfde opbrengst te krijgen als in 2013, moeten de tarieven met de gemiddelde waardedaling worden verhoogd. De aanslag afvalstoffenheffing is dit jaar opnieuw verlaagd en wel met 2,5%. Voor de overige belastingtarieven, zoals bijvoorbeeld de leges, is ook een inflatiecorrectie van 1,75% toegepast.

Waarde van uw woning en dalende woningmarkt

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen is er landelijk sprake van een dalende woningmarkt. De waarden van panden en daarmee ook de waardedaling verschillen per regio. De gemeente verzamelt alle verkoopcijfers binnen Berkelland. Door deze cijfers te onderzoeken en te vergelijken met de waarde van vorig jaar kan zij precies vaststellen wat de waardedaling is in de gemeente Berkelland. Ten opzichte van vorig jaar zijn de waarden van woningen in onze gemeente met gemiddeld 5,6% gedaald. Voor agrarische panden geldt een daling van 4,5%. Voor incourante objecten, zoals scholen, geldt een daling van 1,4% en van courante niet-woningen, zoals winkels 5,5%. Het gaat hier allemaal om gemiddelde percentages. Dit betekent dat de waarde wijziging van individuele objecten kan afwijken van deze percentages.

Waarde peildatum 1 januari 2013

De waarde die nu op uw aanslagbiljet staat afgedrukt is de waarde op de waarde peildatum 1 januari 2013. De vorige waarde peildatum was 1 januari 2012. De daling heeft dus betrekking op de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.

Meer informatie over uw belastingaanslag is te vinden op http://www.gemeenteberkelland.nl/

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook