Algemeen

5 maart 2014

Jong Gelre Borculo-Geesteren luidt de noodklok

Jong Gelre Borculo-Geesteren luidt de noodklok

Borculo – Jong Gelre Borculo-Geesteren, in 1969 voortgekomen uit een fusie tussen de Bond van oud-leerlingen van het land- en tuinbouwonderwijs (BOG) en de Bond van oud-leerlingen van het landbouwhuishoudonderwijs (BOLH), verkeert in moeilijkheden. Twee maanden geleden werd er nog succesvol een toneelstuk op de planken gebracht. Daarmee lijkt het met Jong Gelre goed te gaan, maar niets is minder waar.

Jong Gelre heeft namelijk een tekort aan bestuursleden. De afgelopen jaren werd het bestuur gevormd door drie personen, wat eigenlijk al te weinig was.

Jong Gelre heeft een aantal leuke, bekende evenementen waaronder de Oud-ijzeractie, de optochtwagen en natuurlijk niet te vergeten de jaarlijkse revue. Ook de revue levert dit jaar een probleem. De revuecommissie bestaande uit totaal 7 (bestuurs)-leden is ook op zoek naar nieuwe Commissieleden.

Terugkomende op het probleem ‘gebrek aan bestuursleden’. Dit jaar zal één bestuurslid stoppen. Dit betekent dat het bestuur nog uit twee personen bestaat. Pogingen tot het verkrijgen van nieuwe bestuursleden zijn tot nu toe mislukt. Het bestuur wordt echter te klein om nog activiteiten te kunnen organiseren en zo bestaat dus de kans dat een revue er dit jaar helemaal niet in zit.

Heb je interesse en kun je ons helpen met het creëren van een frisse wind door de vereniging, neem dan alstublieft contact op via de mail jonggelrebg@hotmail.nl. Over de eventuele invulling van de functie binnen het bestuur kan dan gesproken worden. Alle opties staan voor ons open. Heb je vragen, of wil je een rol spelen binnen Jong Gelre, stuur dan een mail naar het eerder genoemde e-mailadres of kijk op onze facebookpagina www.facebook.com/jonggelreborculogeesteren.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook