Uncategorized

8 maart 2014

Als de hamer valt……..

Als de hamer valt……..

Als de hamer valt is het besluit genomen.

 

pictogram hamer

Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 

Besluiten

In de raadsvergadering van 4 maart heeft de gemeenteraad besloten:

  • de Verordening brandweerrechten in te trekken;
  • een eenmalige afkoopsom beschikbaar te stellen voor de verzelfstandiging beheer en onderhoud voetbalcomplex Dijkhoek van Voetbalvereniging DEO;
  • een eenmalige afkoopsom beschikbaar te stellen voor de verzelfstandiging beheer en onderhoud voetbalcomplex De Benneker in Gelselaar;
  • een eenmalige afkoopsom beschikbaar te stellen voor de verzelfstandiging beheer en onderhoud voetbalcomplex De Brouwer in Geesteren;
  • het bestemmingsplan Gelselaar De Heuver 2011 gewijzigd vast te stellen;
  • de ontwikkelingen toerisme en recreatie in de coalitieperiode 2010-2014 voor kennisgeving aan te nemen;
  • de 1e wijziging van de Legesverordening 2014 goed te keuren;
  • de motie M-14-02 over het Meedoen naar Vermogen met een PGB aan te nemen.
  • Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook