Algemeen

12 maart 2014

Werkcafé: meer dan afspraken op papier

Werkcafé: meer dan afspraken op papier

Het afsluiten van een sollicitatieprocedure met een arbeidsovereenkomst, wordt gezien als de basis voor de wijze waarop je zult gaan werken bij je nieuwe werkgever. Afspraken die gemaakt worden, moeten van beide kanten worden nagekomen. De werkgever biedt je ontwikkelingskansen en zelf zul je energie moeten steken in de opleidingen die worden aangeboden. Goede afspraken in een arbeidsovereenkomst voorkomen later gedoe. Zorg dat je bij je sollicitatie duidelijk weet wat je wel en niet wilt. Overschat daarbij niet je eigen mogelijkheden maar onderschat ze evenmin.

Arbeidsovereenkomsten zijn er in allerlei vormen en altijd bevatten ze de rechten en plichten van partijen. Te allen tijde moeten ze voldoen aan wettelijke eisen. In het Burgerlijk Wetboek staan regels over proeftijd, vakantie, opzegtermijn en ontslag. Er is een wet die de gelijke behandeling van mannen en vrouwen regelt. Ook is er nog een CAO, die voor bijvoorbeeld een bedrijfstak zaken regelt. Arbeidsovereenkomsten zijn er voor bepaalde tijd, dit wil zeggen met een einddatum, of voor onbepaalde tijd. Soorten van arbeidsovereenkomsten zijn bijvoorbeeld:
– Tijdelijke en vaste contracten
– Flexwerker-contracten
– Uitzendkrachten, die via een bureau bij een werkgever werken: een drie-partijen contract
– Oproepkrachten, die met een 0-uren contract op bepaalde uren werken

Gastspreker Wim Leplaa geniet nu van zijn pensioen. Hij was in verschillende beroepen werkzaam: duiker bij de brandweer, journalist, schrijver, reclamemaker, drukker, gerechtsdeurwaarder en hoofd van een afdeling van een grote Rotterdamse woningcorporatie. In 2013 promoveerde Wim Leplaa als buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit tot doctor. Hij deed onderzoek naar de kwaliteit van overeenkomsten in het sociaal-maatschappelijk domein.

In de presentatie zal Leplaa het niet hebben over de juridische kant van de arbeidsovereenkomst. Aan bod komt de menselijke kant. Als gerechtsdeurwaarder dacht Leplaa problemen – zoals wanprestatie – in overeenkomsten te kunnen oplossen door zijn ambt uit te oefenen. Dit wil zeggen dat door het ten uitvoerleggen van het vonnis van de rechter een probleem werd verholpen. Maar al te vaak bleek dat hetzelfde probleem zich steeds opnieuw voordeed.

Door zijn studie en vooral zijn promotie is hij anders gaan kijken naar wanprestaties. Wim Leplaa kwam erachter dat degene die zichtbaar een wanprestatie levert, niet altijd degene hoeft te zijn die deze veroorzaakt. In een arbeidsovereenkomst kan het de werknemer zijn die de regels niet nakomt, omdat de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet. Naast het juridische aspect, spelen daarom psychologische aspecten een grote rol in elke ’relationele overeenkomst’.

Het motto van de thema-avond is: Een arbeidsovereenkomst bestaat uit een contract en de overtuigingen van partijen. De overeenkomst bevat méér dan alleen de regels van de werkgever.

De avond is interactief en geschikt voor alle werkzoekenden. Het wordt op maandag 24 maart 2014 gehouden in De Boerderij, Hessenweg 2 te Neede. Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 19:45 uur. De toegang is gratis. De bijeenkomst is in De Boerderij, Hessenweg 2 in Neede. Voor meer informatie en een routebeschrijving, ga naar www.werkcafeberkelland.nl .

Advertentie:

Booking.com

Lees ook