Uncategorized

16 maart 2014

College investeert in inwonersparticipatie bij Voormekaar teams

College investeert in inwonersparticipatie bij Voormekaar teams

Wethouder Leo Scharenborg: “Samenwerking met inwoners van harte ondersteunen…”

 

In het tweede kwartaal van 2014 komen er in heel Berkelland ‘Voormekaar teams’ die een centrale rol spelen bij de uitvoering van nieuwe en bestaande taken uit de Jeugdwet. Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze teams ondersteunen inwoners bij hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid, Het college heeft nu € 30.000,- beschikbaar gesteld voor inwonersparticipatie bij de Voormekaar teams.

 Inwoners serieus nemen

Wethouder Leo Scharenborg: “ Inwonersparticipatie bestaat in veel verschillende vormen en wordt in deze context samengevat onder de noemer ‘Voormekaar-kracht’. Om Voormekaar-kracht van de grond te krijgen is in de opstartfase van de Voormekaar teams geld nodig. Dit geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan het in beeld brengen van een 24 uurs ‘Voormekaar-lijn’, het ondersteunen van een sociaal makelaar, het bieden van trainingen aan vrijwilligers en mantelzorgers, het organiseren van bijeenkomsten voor inwoners of het mogelijk maken van inwonersinitiatieven. Als we samenwerking met en initiatieven van onze inwoners serieus nemen, dan moeten we ze ook ondersteunen en dat doen we van harte…”

Voormekaar-kracht

In het tweede kwartaal van 2014 willen we de bestaande Voormekaar teams (toen alleen nog voor WMO-taken) in Ruurlo en Beltrum verbreden en nieuwe Voormekaar teams starten in Eibergen, Borculo en Neede. Deze teams ondersteunen inwoners bij hun zelfredzaamheid en samenredzaamheid, bieden toegang tot zorg en stimuleren inwonersparticipatie, zoals inwonersinitiatieven, burenhulp, buurtactiviteiten, buurtgroepen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, dagbestedingsactiviteiten en informele zorgnetwerken. Dit noemen we ‘Voormekaar-kracht’.

24 uurs ‘Voormekaar-lijn’

Daarnaast kan Voormekaar-kracht worden gerealiseerd door het in beeld brengen van een 24-uurs bereikbare ‘Voormekaar-lijn’ waar inwoners terecht kunnen met hun vraag als het Voormekaar-team even niet bereikbaar is. Ook zijn er eind vorig jaar huiskamergesprekken gevoerd met inwoners. In 2014 wordt hier vervolg aan gegeven door het gesprek tussen inwoners en de Voormekaar teams meer op gang te brengen. De huiskamergesprekken kunnen uiteindelijk gaan dienen als ‘Voormekaar panel’ waar de Voormekaar teams verantwoording kunnen afleggen aan inwoners.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook