Dit bericht is meer dan een half jaar geleden gepubliceerd. De informatie in dit bericht is wellicht niet meer actueel.

Dit bericht gaat verder onder de advertentie

Beëdiging en installatie nieuw benoemde leden van de raad

De gemeenteraad van Berkelland komt op DONDERDAG 27 maart 2014 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

U bent van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Spreekgelegenheid voor het publiek *)
  3. Vaststellen agenda
  4. Beëdiging en installatie van de nieuw benoemde leden van de raad
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

 

Gebruik maken van spreekrecht?

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoonnummer: 0545 – 250 805.

Bron:gemeenteberkelland.nl