Uncategorized

28 maart 2014

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ten behoeve van crematorium

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ten behoeve van crematorium

Crematorium aan de Groenloseweg 2 in Haarlo en boscompensatie bij De Waterster in Borculo

De gemeente is van plan om het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2012” te veranderen. Met een herziening van het geldende bestemmingsplan wordt het mogelijk om op de locatie aan de Groenloseweg 2 een kleinschalig crematorium te realiseren. Ook alle bijbehorende voorzieningen, zoals parkeren, een urnenbos, urnentuin en strooiveld worden op het terrein gerealiseerd. Voor de realisatie van het crematorium moet bos gecompenseerd worden. Nabij De Waterster wordt daarom een agrarisch perceel omgevormd tot bos. Voor deze ontwikkelingen heeft de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Crematorium Haarlo 2014” gemaakt.

 

crematorium Aamschot

Bestemmingsplan

Voor het perceel aan de Groenloseweg 2 in Haarlo (landgoed ’t Aamschot) geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2012”. In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor bos en horeca, zijnde een ontvangstruimte en conferentieoord. Voor het perceel nabij De Waterster, achter Platvoetsdijk 28, geldt eveneens het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2012”. Het perceel mag gebruikt worden voor agrarisch gebruik. Wel gelden hiervoor natuur en landschapswaarden.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Crematorium Haarlo 2014” met de bijlagen ligt twee weken ter inzage van 2 april tot en met 15 april 2014 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

De gemeente heeft het voorontwerpbestemmingsplan ook toegezonden aan overheden en instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

Zienswijze

Binnen deze termijn van twee weken kan iedereen zijn mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0545-250 309

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook