Home » Uncategorized » Joost van Oostrum vanaf 4 juli burgemeester van Berkelland
Uncategorized

28 maart 2014

Joost van Oostrum vanaf 4 juli burgemeester van Berkelland

Joost van Oostrum vanaf 4 juli burgemeester van Berkelland

Bij Koninklijk Besluit van 12 maart 2014 is de benoeming van de heer Joost van Oostrum tot burgemeester van Berkelland officieel.

burgemeester

Het Koninklijk Besluit hierover: ‘Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014; nr. 2014-0000138818 ……Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: met ingang van 4 juli 2014 te benoemen tot burgemeester der gemeente Berkelland: de heer drs. J.H.A. van Oostrum met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Rhenen.” Het volledige besluit is te vinden op onze website.

Op 4 juli zal de heer Van Oostrum in een buitengewone raadsvergadering, nadat hij de eed heeft afgelegd, geïnstalleerd worden als burgemeester van Berkelland.

Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook