Dit bericht is meer dan een half jaar geleden gepubliceerd. De informatie in dit bericht is wellicht niet meer actueel.

Bij Koninklijk Besluit van 12 maart 2014 is de benoeming van de heer Joost van Oostrum tot burgemeester van Berkelland officieel.

Dit bericht gaat verder onder de advertentie

burgemeester

Het Koninklijk Besluit hierover: ‘Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014; nr. 2014-0000138818 ……Gelet op artikel 61, eerste lid, van de Gemeentewet; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: met ingang van 4 juli 2014 te benoemen tot burgemeester der gemeente Berkelland: de heer drs. J.H.A. van Oostrum met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Rhenen.” Het volledige besluit is te vinden op onze website.

Op 4 juli zal de heer Van Oostrum in een buitengewone raadsvergadering, nadat hij de eed heeft afgelegd, geïnstalleerd worden als burgemeester van Berkelland.

Bron:gemeenteberkelland.nl