Algemeen

11 april 2014

Welzijnsraad vergadert 17 april 2014

Welzijnsraad vergadert 17 april 2014

BORCULO – De Welzijnsraad vergadert op 17 april 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. Tijdens deze openbare vergadering bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda:

Opening

  1. Vaststelling agenda
  2. Toelichting over beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid in 2014 en volgende jaren (toelichting door een medewerker van de  Sociale Dienst Oost Aachterhoek)
  3. Uitleg portefeuillehouder over Voormekaar teams
  4. Notulen vergadering 6 maart 2014 + data- en actielijst
  5. Mededelingen en ingekomen post
  6. Terugkerend agendapunt: Terugkoppeling ontwikkelingen 3 transities: Terugkoppeling vergadering WMO raden Achterhoek d.d. 11-03-2014
  7. Vaststelling vergaderdata 2e halfjaar 2014
  8. Rondvraag
  9. Sluiting.

Voor nadere informatie: zie website http://www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl/ en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.

Bron: Gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook