Featured

25 april 2014

Koninklijke onderscheiding voor 15 Berkellanders

Koninklijke onderscheiding voor 15 Berkellanders

Op vrijdag 25 april 2014 om 09.45 uur wordt door de burgemeester van Berkelland, de heer
H.L.M. Bloemen, in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo, bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen aan de volgende mensen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt:
– de heer L.H. Deegens (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer J. Eggink (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer A.J.M. Helmers (60), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer R.A. Hiddink (78), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer T.G.B. Kersten (53), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer A. Krijger (67), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– mevrouw J.H. Wolsink-Lansink (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer H.C. van Leeuwen (54), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– mevrouw J.J.M. Kormelink-Nienhuis (77), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– mevrouw W.M. Konings-Nijrolder (79), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer A.J.W. Scholten (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer J. Schuurman (59), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer J.W. Smalen (51), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– mevrouw M. Schulenberg-van der Werf (54), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– de heer H. Weustenenk (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Deegens ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Deegens is sinds 1998 bijzonder actief voor de biljartsport. Zo was/is hij sinds 1998 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), sectie Carambole. Hij was van 1998 tot 2003 arbitersconsul van het district Oost-Achterhoek, hij is sinds 2008 bestuurslid met de portefeuille topsport en internationale betrekkingen, hij is sinds 2009 voorzitter van de commissie Topsport en hij is sinds 2009 tevens lid van de commissie Breedtesport. Verder stond de heer Deegens aan de wieg van het Achterhoekse topbiljarten door de oprichting van het topteam Etikon in 2001. Tot vorig jaar was hij manager van Etikon. Het team komt uit in de eredivisie en grossierde in titels en aan de hand van de heer Deegens werd de club negen keer landskampioen en won vier keer de Europese titel voor clubteams. Ook organiseert hij sinds 2008 Europese en Nederlandse Kampioenschappen biljart. Naast zijn inzet voor de biljartsport is hij sinds 2008 als vrijwilliger actief voor de Stichting Lokale Omroep Berkelland FM.

Door zijn intensieve inzet vooral op het terrein van de biljartsport kan de heer Deegens worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Deegens de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Eggink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Eggink is sinds 1972 actief voor de samenleving. Hij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk in ’t Harde en later bij de Protestantse Gemeente in Neede (PKN), voorheen de Gereformeerde Kerk in Neede. Hij was van 1972 tot 1975 ouderling in ’t Harde, van 1978 tot 1980 ouderling in Neede, van 1978 tot 1980 en van 1982 tot 1986 voorzitter van de Kerkenraad, van 1983 tot 1986 lid van het Beraad van Kerken, van 1988 tot 1992 wederom ouderling, van 1994 tot 1996 voorzitter van de beroepingscommissie en van 2005 tot 2010 voorzitter van het college van Kerkrentmeesters. Sinds 2005 is hij voorzitter van de stichting Gebouw Diekgraven. Daarnaast heeft hij vele jaren als bestuurder vorm en inhoud gegeven aan het CDA, afdeling Neede. Hij heeft bijgedragen aan de oprichting van het CDA, afdeling Berkelland. Zijn functies waren achtereenvolgens bestuurslid afdeling Neede (1989-1992), voorzitter afdeling Neede (1992-2005) en tot slot bestuurslid afdeling Berkelland (2005-2011).

Op basis van zijn vrijwillige activiteiten sinds 1972 voor het kerkelijk leven en de politiek kan de heer Eggink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Eggink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Helmers ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Helmers maakt zich sinds 1976 verdienstelijk voor de samenleving. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1976 oprichter van en vrijwilliger bij de vereniging Losse Flodders. De vereniging heeft zich destijds gedistantieerd van de Sportcentrale VIOS en bestond uit twee recreatieve voetbalclubs. Maandelijks organiseerde de vereniging een aantal activiteiten. Ook nam de vereniging jaarlijks deel aan het bloemencorso in Beltrum. Dit is intussen nog de enige activiteit van Losse Flodders. Sinds 1985 penningmeester (1985 tot 1993) van en vrijwilliger bij de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum, nu deel uitmakend van de Sint Paulus Parochie. Sinds 2003 is hij collectant voor de parochie. Vrijwilliger bij, van 1994 tot 2012 penningmeester en in 2012 waarnemend penningmeester van de voetbalvereniging VIOS in Beltrum. Van 1988 tot 2005 was hij elftalleider. Medeoprichter en penningmeester (1989 tot 2002) van en vrijwilliger bij de Stichting Survival Beltrum. Jaarlijks organiseert de stichting een landelijke survival (1000+ deelnemers). Sinds 2002 is hij betrokken bij de op- en afbouw en bij de bewegwijzering van de fiets- en autoroute voor de bezoekers en is hij jury-medewerker. Bestuurslid (van 1994 tot 2013) van de Sportcentrale VIOS Beltrum, als afgevaardigde van de voetbalafdeling.
Verder was hij bestuurslid van de Wielerronde in Beltrum (enkele jaren begin jaren 80), was hij organisator van de eerste Boerendag in Beltrum op 28 juli 1985, was hij lid van de commissie tot oprichting sporthal in Beltrum (begin jaren 80), is hij sinds 2009 organisator van de fietssterrit tijdens het jaarlijkse volksfeest in Voor-Beltrum, is hij vrijwilliger van de jaarlijkse veldtoertocht ‘Lus van Beltrum’ en is hij lid van de Kerkhofcommissie.

Voor zijn activiteiten voor de samenleving vooral op het gebied van sport en kerkelijk leven kan de heer Helmers worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Helmers de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hiddink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Hiddink is sinds 1965 actief voor het algemeen belang. Hij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: sinds 1965 vrijwilliger bij de voetbalvereniging GSV ’63 uit Geesteren. Hij was actief als elftalleider (1965-1975), verrichtte diverse bouwwerkzaamheden (sinds 1982) en hij was actief voor het clubblad (1975-2011) en voor 2 jubileummagazines. Hij is sinds 2003 lid van de VUT-ploeg. Van 1997 tot 2003 vrijwilliger bij Peuterspeelzaal ’t Krielennest in Geesteren. Als klusjesman heeft de heer Hiddink verschillende klussen geklaard. Hij realiseerde een opberghok voor de materialen en het speelgoed, een nieuwe zandbak en hij verrichtte de onderhoudswerkzaamheden aan de speeltoestellen, het speelgoed, de tafels en de stoelen. Verder heeft de heer Hiddink vele jaren de illustraties verzorgd in het plaatselijk kerkblad “Het Kerkuiltje”.

Voor zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Hiddink worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt zijn inzet op het terrein van de sport, ontvangt de heer Hiddink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Kersten ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Kersten was vrijwillig brandweerman. Van 1 september 1987 tot 2005 bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sindsdien bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is intussen opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO).
Op 1 september 2013 heeft de heer Kersten als vrijwilliger van de post Ruurlo de brandweer verlaten. Hij is dan precies 26 jaar brandweervrijwilliger geweest in de functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klasse, hoofdbrandwacht annex manschap B. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan voor de veiligheid van de inwoners van Ruurlo en de regio.

Op basis van zijn langdurige bijdrage voor de samenleving op het gebied van de openbare veiligheid kan de heer Kersten worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van zijn activiteiten ontvangt de heer Kersten de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Krijger ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Krijger ontplooit de volgende activiteiten: sinds 1963 kerkorganist voor verschillende kerkelijke gemeenten in Nederland. Van 1963 tot 1972 in Schiedam (Gereformeerde Oosterkerk), van 1972 tot 1976 in Heumen, van 1976 tot 2005 in Geesteren (Gereformeerde Kerk) en sinds 1985 in Eibergen (NH-Kerk/PKN). Sinds 1978 koordirigent van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Oefening Nooit Opgegeven te Eibergen. In het verleden was hij ook koordirigent van Comt nu met Sangh uit Gelselaar (1981-1995), Gorssels Gemengd Koor (1998 -2008), Alg. Gemengd Koor Gaanderen (2000- 2005) en van de Cantorij PKN Nijverdal/Rijssen (2005-2008). Sinds 1998 vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken. Sinds dat jaar is hij leider van de muziekkring “luisteren naar muziek”, sinds 2002 is hij dirigent van het jaarlijkse gelegenheidskoor en hij is sinds 2006 leider van de Bachcantate-luistergroep. Ook is hij actief in de Commissie Liturgie en Eredienst en de Zangdienstcommissie. Verder is hij vrijwilliger bij en tweede secretaris (sinds 2009) van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) en tevens voorzitter (sinds 2009) van de KVOK, afdeling Gelderland. De KVOK is in 2009 ontstaan uit een fusie tussen de GOV-Vereniging van Kerkmusici (GOV-VvKM) en de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging. Hij was van 2001 tot 2009 secretaris van de GOV-VvKM en hij is sinds 2004 lid van de Commissie Orgelzaken (COZ).

Op basis van zijn activiteiten voor de muziek kan de heer Krijger worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Krijger de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Wolsink-Lansink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

Mevrouw Wolsink is sinds 1968 actief voor de samenleving. Zij ontplooit de volgende activiteiten: sinds 1968 mantelzorger (1968-1985) ten behoeve van haar buurvrouw en sinds 2009 ten behoeve van een andere hulpbehoevende mevrouw. Zij hielp de buurvrouw en de laatste jaren kwam daar de verzorging bij. Ook verleende ze mantelzorg aan haar schoonouders. Sinds 1984 vrijwilligster bij de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo (LR&PC). Mevrouw verricht twee keer per week de kantinediensten. Zij verzorgt tevens de inkopen en zij maakt de kantine schoon. Ook helpt zij bij de activiteiten en verricht hand- en spandiensten.

Op basis van haar activiteiten kan mevrouw Wolsink-Lansink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten, met als actueel zwaartepunt de paardensport, ontvangt mevrouw Wolsink-Lansink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer van Leeuwen ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer van Leeuwen was vrijwillig brandweerman. Van 1 september 1988 tot 2005 bij de gemeentelijke brandweer Eibergen en sindsdien bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is intussen opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). Op 1 september 2013 heeft de heer van Leeuwen als vrijwilliger van de post Eibergen de brandweer verlaten. Hij is dan 25 jaar brandweervrijwilliger geweest in de functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klasse, hoofdbrandwacht annex manschap. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan voor de veiligheid van de inwoners van Eibergen en de regio.

Op basis van zijn langdurige bijdrage voor de samenleving op het gebied van de openbare veiligheid kan de heer van Leeuwen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van zijn activiteiten ontvangt de heer van Leeuwen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Kormelink-Nienhuis ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

Mevrouw Kormelink is sinds 1971 actief voor de samenleving. Zij ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten: medeoprichter en lid ouderraad van de Basisschool St. Jozef in Rietmolen (1971-1974), medeoprichter en lid ouderraad van de Peuterspeelzaal Rietmolen (1972-1975), voorzitter van Stichting de Hiele in Rietmolen (1973-1983), lid gemeenteraad van de VVD-afdeling Neede (1974-1978 en 1982-1986), voorzitter Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Rietmolen (1975–1983), bestuurslid Het Bastion Neede (1978–1983), bestuurslid van Stichting
Busje 75 (1975–1985), bestuurslid van de Vrouwenraad Neede (1981–1983), bestuurslid van de Middelbare school De Bouwmeester (1982-1987), bestuurslid van de Vrienden van de Stichting Huize de Kamp Neede (2004-2008) en maaltijdbezorger in het kader van tafeltje-dek-je (2004-2008). Verder is mevrouw sinds 1990 actief als vrijwilliger bij de Historische Kring Neede. Als lid van de commissie fotoarchief (1990-2000), bestuurslid (1993-1996), coördinator van het historisch beeldmateriaal (sinds 2004) en redactielid van het verenigingsorgaan “Old Nee” (sinds 2004).

Op basis van haar langdurige maatschappelijke inzet (sinds 1971, met uitzondering van de periode 1987-1990) kan mevrouw Kormelink-Nienhuis worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van haar activiteiten, met als actueel zwaartepunt haar inzet voor de Historische Kring Neede, ontvangt mevrouw Kormelink-Nienhuis de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Konings-Nijrolder ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

Mevrouw Konings is sinds 1977 actief voor de samenleving. Zij ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten: 1977 tot 2010 bestuurslid van de KansPlus, later genaamd Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten, afdeling Gelderse Achterhoek. Als bestuurslid van deze afdeling was zij ook gedurende verschillende jaren afgevaardigde in de provinciale afdeling. Penningmeester van de Buurtvereniging Azaleastraat (1980-2010) en maaltijdbezorger in het kader van tafeltje-dek-je
(1994-oktober 2012). Verder is mevrouw sinds 1984 actief voor de sociale belangenvereniging het Trefpunt. Van 1984 tot 2006 als bestuurslid en sinds 2006 als vrijwilligster. Sinds 1996 is mevrouw bestuurslid van de cliëntenraad van Stichting Zozijn, locatie Borculoseweg Neede. Mevrouw Koning woont vergaderingen bij en helpt met de organisatie van het jaarlijkse zomerfeest en het sinterklaasfeest.

Op basis van haar activiteiten kan mevrouw Konings-Nijrolder worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van haar activiteiten, ontvangt mevrouw
Konings-Nijrolder de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Scholten ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Scholten maakt zich sinds 1983 verdienstelijk voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: kaderlid (sinds 1983) en voorzitter (tot 1999) en bestuurslid (sinds 1999) van de FNV Bondgenoten (voedingsbond), afdeling Enteland. Daarnaast is hij (sinds 2006) adviseur Sociale Voorzieningen, lid van de cliëntenraad van het UWV, begeleider van werkzoekenden en lid van de cliëntenraad Wet werk en bijstand Berkelland. Lid van de Wedstrijd-commissie van de Borculose Hengelsport Vereniging. Deze commissie is jaarlijks verantwoordelijk voor de organisatie van ca. 25 wedstrijden. Bestuurslid (2004-2006), penningmeester (2008- 2010) en wedstrijdleider (2009) van de biljartvereniging Holland Spoor.

Op basis van zijn activiteiten kan de heer Scholten worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt zijn inzet voor de FNV Bondgenoten, ontvangt de heer Scholten de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Schuurman ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Schuurman kwam in 1969 in de schoenenzaak van zijn ouders. Tien jaren later neemt hij de zaak over. Hij wist de aanvankelijk kleine winkel met reparatiemogelijkheid uit te bouwen tot een bedrijf met 43 filialen, 9 intersportzaken en een webwinkel waar vele honderden mensen werkzaam zijn. De vestigingen bevinden zich vooral in het Noorden en Oosten van ons land.
Daarnaast ontplooide/ontplooit hij diverse, al dan niet beroeps gerelateerde, activiteiten: sinds 1982 sponsor van een groot aantal verenigingen en instanties in Nederland. De sponsoring varieert van reclameborden langs sportvelden tot sponsoring van activiteiten, de beschikbaarstelling van shirts tot vrachtwagens, van shirtreclame tot naamsvermelding bij televisieprogramma’s. Dankzij deze sponsoring hebben veel verenigingen en instanties het hoofd boven water kunnen houden en zich kunnen manifesteren op sportief, cultureel en maatschappelijk niveau. Sinds 1982 vrijwilliger bij de Borculose Zwem- en Polo Club (BZ&PC)/Schuurman Berkellandse Zwem Combinatie (Schuurman-BZC) en sinds 2003 adviseur van de Stichting Topsport. Als vrijwilliger draait hij kantinediensten en verricht hand- en spandiensten tijdens activiteiten van de vereniging. Verder is hij sponsor van Schuurman-BZC, waardoor het eerste herenteam zich heeft kunnen opwerken naar landskampioen en internationale furore heeft gemaakt. Om op dit niveau te kunnen komen en te presteren is in 2003 de Stichting Topsport opgericht. Sinds 1986 medeoprichter en bestuurslid (waaronder gedurende een aantal jaren voorzitter) van de Stichting Promotie Borculo (SPB), die is opgericht als uitvoerende organisatie van de Borculose Ondernemers Vereniging. Naast het organiseren en financieel steunen van activiteiten (o.a. de Weerkom’n Dagen, de Bloemenmarkt, de Zompendag, de Restantenmarkt en de Boekenmarkt) verricht hij hand- en spandiensten. Sinds 2004 bestuurslid van de Borculose Ondernemers Vereniging. Hij stimuleert andere ondernemers om activiteiten te ontplooien en zich in te zetten voor het winkelcentrum. Hij is het aanspreekpunt voor organisaties, stimuleert jonge ondernemers, richt zich op de leefbaarheid van het centrum en hij verricht hand- en spandiensten. Zeer recent is hij benoemd tot voorzitter. Van 2005 tot 2008 was hij interim-voorzitter van de VVV Borculo. In 2005 wist hij de VVV die toen in financiële en organisatorische problemen verkeerde van de ondergang te redden.

Uit de activiteiten blijkt dat de heer Schuurman zich al dan niet in het verlengde van zijn hoofdfunctie heeft ingezet voor diverse verenigingen, waaronder BZ&PC/Schuurman-BZC, de SPB en de BOV. Gesproken kan worden van persoonlijke bijzondere verdiensten in en al dan niet gerelateerd aan de hoofdfunctie met een aantoonbare uitstraling buiten de eigen organisatie die voldoen aan het criterium “werkzaamheden die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn maatschappelijke verdiensten ontvangt de heer Schuurman de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Smalen ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Smalen was vrijwillig brandweerman. Van 1 juli 1985 tot 2005 bij de gemeentelijke brandweer Eibergen en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is intussen opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). Op 1 september 2013 heeft de heer Smalen als vrijwilliger van de post Eibergen de brandweer verlaten. Hij is dan 28 jaar brandweervrijwilliger geweest in de functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klasse, hoofdbrandwacht, onderbrandmeester, brandmeester annex bevelvoerder. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan voor de veiligheid van de inwoners van Eibergen en de regio.

Op basis van zijn langdurige bijdrage voor de samenleving op het gebied van de openbare veiligheid kan de heer Smalen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van zijn activiteiten ontvangt de heer van Smalen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Schulenberg-van der Werf ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

Mevrouw Schulenberg is sinds 1996 actief voor de samenleving. Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: secretaresse en informatrice voor het toeristisch informatiepunt van de VVV Borculo (1996- 2005), sinds 1999 medeoprichter en secretaris van de Stichting voor Cultuur, Sport en Spel. In die hoedanigheid verricht zij tevens vrijwilligerswerk voor de Stichting Promotie Borculo. Verder is mevrouw Schulenberg actief voor de Stichting Derde Berkelcompagnie. Als medeoprichter (in 2002), secretaris (2002-2006) en bestuurslid (sinds 2006). Zij zet zich onder meer in voor de organisatie van de tweejaarlijkse Berkelconferentie. Verder was/is zij oprichter (in 2004) en secretaris (sinds 2004) van de Vereniging Vrienden van de Derde Berkelcompagnie. Van 2006 tot 2011 secretaris van de Stichting Kasteel ’t Hof Borculo. Verder zet mevrouw Schulenberg zich in voor de folkloristische dansgroep Diekhookse Klumpkes.

Op basis van haar activiteiten kan mevrouw Schulenberg-van der Werf worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van haar activiteiten, met als rode draad haar inzet voor de leefbaarheid van Borculo (met name voor de Stichting voor Cultuur, Sport en Spel en de Stichting Promotie Borculo) ontvangt mevrouw Schulenberg-van der Werf de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. Weustenenk ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.

De heer Weustenenk maakt zich sinds 1967 verdienstelijk voor de samenleving. Hij ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten: leider bij het Open Jeugdwerk De Sprankel Ruurlo (1967-1980), jeugdouderling bij de Hervormde Gemeente in Ruurlo, mede-initiatiefnemer van het Comité tot oprichting Zwembad De Meene Ruurlo (1971), lid van de Onderzoekscommissie bestemming kasteel tot gemeentehuis Kasteel Ruurlo (1971), bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Ruurlo/Berkelland (van 1978 tot 1980), medeoprichter en van 1981 tot 1989 penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Openbare Bibliotheek Ruurlo (van 1981 tot 2008), gemeenteraadslid in Ruurlo voor de fractie Gemeente Belangen Ruurlo van 1982 tot 1986. Verder is de heer Weustenenk sinds 1995 actief als vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Ruurlo/ Berkelland. Voor Verzorgingshuis De Bundeling in Ruurlo is hij sinds 1998 actief. Als oprichter van de cliëntenraad, van 1998 tot 2011 als secretaris/penningmeester en vanaf 2011 als penningmeester. Daarnaast fietst en wandelt hij met de bewoners. Sinds 2003 is hij penningmeester van Gemeentebelangen Berkelland. Daarnaast coacht hij raads- en commissieleden. Daarnaast is hij sinds 2004 vrijwilliger bij de basisschool Kerst Zwartschool in Ruurlo. Hij assisteert bij handarbeidlessen. Van de Volkstuin- vereniging Ruurlo is hij sinds 2007 secretaris. Verder is hij enkele jaren secretaris van de 4-5 Mei Commissie Ruurlo en tweede secretaris van de Oranjevereniging Ruurlo geweest.

Op basis van zijn activiteiten kan de heer Weustenenk worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Weustenenk de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto’s:

008

016

019

026

028

032

033

053

068

080

086

090

098

104

110

115

118

120

129

136

150

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook