Algemeen

30 april 2014

Voorlichtingsavond beroepsopleiding in de bouw

Voorlichtingsavond beroepsopleiding in de bouw

De voorlichtingsavond van Bouwmensen Gelderland Oost en ROC Graafschapcollege op maandag 12 mei is bedoeld voor (potentiële) nieuwe leerlingen en hun ouders. Tevens  is het dé gelegenheid voor geïnteresseerden  om zich te laten informeren over een opleiding in de bouw.

Bouwmensen Gelderland Oost blijft  investeren in nieuwe beroepskrachten. Daarom zijn jongeren van harte welkom om de opleiding te volgen. Door de vergrijzing zijn vakmensen de komende jaren namelijk hard nodig, zeker als de economie aantrekt. Wel is het zaak de opleidingen te vernieuwen. Zo gaat men meer vraaggericht scholen. Dat betekent meer maatwerk opleidingen en/of cursussen en het volgen van modules techniek breed. Na een gedegen basisopleiding wordt er de mogelijkheid geboden om kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen.  Er is een samenwerkingsverband ontstaan met de aanverwante bedrijfstakken: installatietechniek, elektrotechniek, schilders, metaal en de stukadoors.  De inspanningen moeten leiden tot meer allround opgeleide werknemers voor de toekomst. Dit alles gericht op de behoefte en vraag vanuit de markt. Praktisch betekent het dat er een uitwisseling van leerling-werknemers tussen de verschillende technische opleidingen zal plaatsvinden.  Het project “ketensamenwerking in de bouw” is dit jaar als pilot gestart en wordt ondersteund vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het project komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. De toekomstige beroepskrachten hebben door de brede scholing meer kans op de arbeidsmarkt. Ze kunnen immers voldoen aan de veranderende vraag vanuit het bedrijfsleven. Het initiatief wordt ondersteund en uitgevoerd door Schilder^sCOOL Zutphen, Bedrijfstakschool Anton Tijdink Terborg, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Achterhoek Rivierenland, Bouwmensen Gelderland Oost Doetinchem en Borculo, ROC Graafschap College Doetinchem, ROC Aventus Apeldoorn.

Voor het schooljaar 2014-2015 kan Bouwmensen Gelderland Oost weer nieuwe leerlingen gebruiken. Tijdens de voorlichtingsavonden in Doetinchem en Borculo krijgen belangstellenden een beeld van de mogelijkheden van de praktisch gerichte opleidingen met toekomstperspectief. Er is ruimte voor instromers voor de BBL-opleiding niveau 2. Maar ook schoolverlaters van het VMBO, AOC en leerlingen die op het MBO zitten en een keuze voor de bouw overwegen zijn welkom. De bijeenkomsten worden in samenwerking met ROC Graafschapcollege gehouden vanaf 19.30 uur bij: Bouwmensen Gelderland Oost, aan de Gildenstraat 27 in Doetinchem en de Bosberg 21 in Borculo.

Meer informatie op www.bouwmensen.nl/gelderlandoost

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook