Algemeen

29 augustus 2014

Raad van State vernietigt bestemmingsplan buitengebied

Raad van State vernietigt bestemmingsplan buitengebied

Op 27 augustus 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepschriften die zijn ingediend over de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2012”. De Afdeling heeft besloten om het hele bestemmingsplan te vernietigen vanwege gebreken aan de bijbehorende milieueffectrapportage (MER). Deze uitspraak is voor de gemeente een grote teleurstelling.

Bij het maken van het bestemmingsplan volgde de gemeente Berkelland een koers die instak op het bieden van beperkte ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied. De gemeente is van mening dat het past bij een plattelandsgemeente om enige ontwikkelingsruimte te bieden, ook al is die niet meer zo groot als voorheen wellicht het geval was. De gemeente heeft daarbij haar nek uitgestoken om de eerstvolgende uitbreidingswens van agrarische bedrijven te verwerken in het bestemmingsplan.

Bijna alle bezwaren zijn ongegrond verklaard, maar de regeling voor agrarische bedrijven heeft de eindstreep niet gehaald. Het is voor de gemeente een onaangename verrassing dat daarom het hele bestemmingsplan is vernietigd, met inbegrip van de onderdelen die geen relatie hebben met de milieueffectrapportage. De gemeente beraadt zich over de vraag hoe op basis van de uitspraak een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied kan worden opgesteld. Door de uitspraak zijn de oude bestemmingsplannen voor het buitengebied weer geldig.”

Advertentie:

Booking.com

Lees ook