Algemeen

18 september 2014

De Dag voor de Berkellandse Ondernemer

De Dag voor de Berkellandse Ondernemer

Op donderdag 25 september 2014 organiseert het Platform BV Berkelland – een samenwerkingsverband van de Industriële Kring Berkelland, ondernemersverenigingen en de gemeente Berkelland – een bijeenkomst voor alle Berkellandse ondernemers.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur, duurt tot ongeveer 20.00 uur en wordt gehouden bij Café Restaurant De Olde Mölle in Neede.

Centraal thema van deze bijeenkomst is:
Waar verdient u uw geld mee in 2020?

Dit thema vraagt onze aandacht in de huidige snel veranderende tijden. Na de geslaagde thema’s van de vorige jaren over duurzaam en innovatief ondernemen, kennisdeling en samenwerking, verdient ook het thema van dit jaar de volle aandacht.

Om ons heen gebeurt er van alles. Er komen steeds meer en vaker nieuwe producten op de markt. We leven in een snelle tijd waarin de levenscyclus van producten steeds korter wordt, het verdienmodel voor ondernemingen steeds moet worden aangepast en waarin de wetgeving achter loopt met de huidige ontwikkelingen. Overheid, politiek, kenniscentra en bedrijfsleven zijn steeds meer op elkaar aangewezen om veranderingen vorm te geven.
Doel van DE DAG is om ondernemers in Berkelland hiervan bewust te maken. Dat gebeurt aan de hand van succesvolle praktijksituaties van een jonge ondernemer in combinatie met een theoretische onderbouwing van een wetenschapper. Maar er is zeker ook aandacht voor inspirerende voorbeelden van lokale ondernemers.
Informatie voor de redactie:

Meer informatie over DE DAG voor de Berkellandse Ondernemer is te vinden in bijgaand programma en op de website van het Platform (www.platformbvberkelland.nl).

Informatie over dit persbericht kunt u verkrijgen bij Rinus Smet, telefoonnummer 06.23.960.450

Advertentie:

Booking.com

Lees ook