Algemeen

19 september 2014

Samen met de Koppeling op Nationale Burendag

Samen met de Koppeling op Nationale Burendag

Van oudsher hebben de bewoners van De Koppel het imago van “niet praten maar aanpakken”.
Juist deze instelling is van belang in een tijd waarin je termen van eigen initiatief, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid overal hoort.

Omdat we van mening zijn dat je met elkaar meer gedaan krijgt dan alleen, is in januari De Koppeling actief geworden.
De Koppeling is een wijknetwerk van bewoners die de saamhorigheid en de onderlinge betrokkenheid in de wijk wil vergroten. Niet alleen van de bewoners onderling, maar ook met de aanwezige verenigingen en organisaties in de wijk.

De nationale Burendag van 27 september wil De Koppeling aangrijpen om het wij-gevoel in de wijk verder te versterken. Niet alleen voor deze dag, maar ook daarna.

Hierbij nodigen we dan ook alle (toekomstige) bewoners van De Koppel en iedereen die zich verbonden voelt met onze wijk uit om deze dag tussen 10-16 uur naar wijkgebouw De Koppel te komen.

Deze dag willen we met elkaar een jeu de boules baan aanleggen, waardoor jong en oud met elkaar dit spel kunnen spelen.
Daarnaast willen we samen met volwassenen en kinderen het cross-baantje steenvrij maken, zodat de kinderen er weer veilig kunnen crossen.

“Samen maken wij de wijk” en gezien vele handen licht werk maken, hopen wij dat deze klussen snel geklaard zijn. Dan is er genoeg tijd om deel te nemen aan de overige activiteiten die De Koppeling deze dag faciliteert, zoals een fietstocht.

Maar ook de Burgemeester, Joost van Oostrum, en ook Anjo Bosman en Rudi van de Esschert van Gemeente Belangen komen op de koffie. Tussen 14 uur en 15 uur komt Jan Bats met zijn huifkar een rondrit maken door woonwijk de Koppel

In wijkgebouw De Koppel zal koffie, thee en ranja worden geschonken. Onder het genot van een kopje koffie horen we graag wat de (toekomstige) bewoners van De Koppel voor wensen hebben om het woongenot in de wijk te bevorderen.

Namens de Koppeling

Advertentie:

Booking.com

Lees ook