Algemeen
Featured
Haarlo

10 januari 2015

Klinkerbestrating en vernieuwde voetpaden bij herinrichting Haarlo

Klinkerbestrating en vernieuwde voetpaden bij herinrichting Haarlo

De Gemeente Berkelland heeft het plan om de Scholtenweg, Borculoseweg, Eibergseweg en Wolinkweg binnen de kom van Haarlo opnieuw in te richten. In het plan wordt de riolering vervangen en de openbare ruimte wordt vernieuwd. Het plan ligt ter inzage en u kunt deze bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op 29 januari van 17.00-19.00 uur bij HCR Prinsen, Eibergseweg 13 in Haarlo.
Vernieuwingen
De riolering wordt vervangen van een gemengd stelsel in een gescheiden stelsel. De aanwezige asfaltverharding in de straten wordt vervangen door gebakken klinkerbestrating. Voetpaden worden vernieuwd. De openbare verlichting vervangen we door nieuwe masten en armaturen met energiezuinige LED verlichting.
Voorlopig ontwerp ter inzage
Het voorlopig ontwerp ligt vanaf woensdag 14 januari tot en met woensdag 18 februari 2015 tijdens openingstijden ter inzage in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op 29 januari is er een inloopbijeenkomst in Haarlo.
Zienswijze
Belanghebbenden kunnen tot 19 februari 2015 hun zienswijze zowel mondeling als schriftelijk naar voren brengen. Schriftelijk: door een brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van Berkelland ter attentie
van Gemeentewerken, Postbus 200, 7270 HA Borculo. Mondeling: door een afspraak te maken met de heer D. Esselink, telefoon 0545-250 250.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook