Algemeen

3 februari 2015

Oproep FNV en ‘Wij zijn de Thuiszorg’ tegen afschaffen Huishoudelijke Verzorging

Oproep FNV en ‘Wij zijn de Thuiszorg’ tegen afschaffen Huishoudelijke Verzorging

De FNV organiseert samen met de actiegroep Wij zijn de Thuiszorg Achterhoek 6 bijeenkomsten in de gemeente Berkelland om mensen te informeren over het afschaffen van de huishoudelijke zorg en roept cliënten op om bezwaar te maken bij de uiteindelijke beslissing. Ruim 1100 mensen dreigen hun zorg te verliezen en 300 zorgmedewerkers hun baan doordat de gemeente heeft besloten om te stoppen met de huishoudelijke zorg 1.
Het besluit van de gemeente hangt samen met het invoeren van nieuwe landelijke wetgeving op maatschappelijke ondersteuning. Dit beleid gaat gepaard met een bezuiniging van ruim een derde van het budget op huishoudelijke verzorging. De Achterhoekse gemeenten Berkelland, Montferland en Lochem hebben besloten de huishoudelijke verzorging volledig af te schaffen, ondanks het feit dat zij nog ruim twee derde van het budget voor deze wel ontvangen. De FNV vindt dit onacceptabel omdat geld voor zorg ook aan zorg besteed moet worden, en houdt hiervoor zowel de gemeente als staatsecretaris van Rijn verantwoordelijk.
Eerder heeft een echtpaar in Groningen een rechtszaak gewonnen waarbij de gemeente de huishoudelijke hulp niet had mogen stoppen zonder gedegen onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van mensen. Daarom zal de gemeente Berkelland in de komende periode ruim 1100 keukentafel gesprekken moeten gaan voeren met de mensen die hun hulp dreigen te verliezen.
Bij de FNV en de Wij zijn de Thuiszorg groep komen er veel klachten binnen over de wijze waarop deze keukentafelgesprekken worden gevoerd. De FNV krijgt signalen dat er bij cliënten op aan wordt gedrongen dat mensen beter af kunnen zien van het gesprek omdat de hulp hoe dan ook stopt.
Door het afschaffen van de huishoudelijke verzorging dreigen 300 medewerkers hun baan te verliezen terwijl de zorg van de cliënten nodig blijft. Er is eerder ook al geprotesteerd door medewerkers georganiseerd in de FNV tegen het beleid van Berkelland en de wijze waarop de landelijke wetgeving is vormgegeven en wordt ingevoerd. Daarom gaat de FNV tijdens de zes bijeenkomsten cliënten helpen met het indienen van bezwaar als de zorg wordt stopgezet.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en medewerkers in de huishoudelijke zorg.
BIJEENKOMSTEN START 19:30 UUR (INLOOP 19:00 UUR)
3 feb. Zaal Prinsen, Eibergseweg 13, Haarlo
4 feb. Zaal Peters, Steenstraat 7, Borculo
5 feb. Zaal Dute, Mr. Nelissenstraat 16, Beltrum
10 feb. Partycentrum ’t Haantje, Borculoseweg 111, Neede
11 feb. Zaal De Klok, Grotestraat 84, Eibergen
12 feb. Zaal de Keizerskroon, Dorpstraat 15, Ruurlo

Advertentie:

Booking.com

Lees ook