Algemeen

4 februari 2015

Open Huis bij MaxX, school voor praktijkonderwijs

Open Huis bij MaxX, school voor praktijkonderwijs

MaxX is een school voor praktijkonderwijs. Daar vormen jouw talenten het uitgangspunt voor het onderwijs. MaxX bereid je voor op een zelfstandige plek in de maatschappij. Op de school is er veel aandacht voor werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.
MaxX biedt je praktijkonderwijs in vier brede richtingen: techniek, handel & administratie, zorg & welzijn en groen. Natuurlijk leer je ook Nederlands, wiskunde en Engels.
Op MaxX helpen ze je jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Van daaruit leer je. Het mooie hiervan is dat het onderwijs op deze manier aansluit bij wie je bent en de mogelijkheden die jij hebt. Bovendien is onderwijs en leren op deze manier leuker.
Leren doe je niet alleen, je leert ook samen met andere leerlingen. Leerkrachten begeleiden je daar natuurlijk bij. MaxX vindt het heel belangrijk dat je ouders of verzorgers hierbij betrokken zijn. Je leert niet alleen op school, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld op stage. De omgeving maakt daarmee deel uit van jouw ontwikkeling.
Door aan je eigen talentontwikkeling te werken en door samen te werken help je elkaar bij het leren. Je ontwikkelt je zo tot een zelfstandig mens dat bewust eigen keuzes kan maken.
Wil je meer weten over MaxX? Kom dan naar het Open Huis. Je kunt zien en ervaren wat ze doen en hoe de school eruit ziet. Je kunt leerlingen, leraren en mensen uit het bedrijfsleven spreken als je dat wilt. Je ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk ook welkom.
Open Huis op 5 februari 2015 van 19.00 – 21.00 uur.
MaxX heeft twee locaties:
Wheemerstraat 15 A
7161 AN Neede
Parallelweg 5
7161 AE Neede
0545 29 41 45
info@maxxonderwijs.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook