Algemeen

27 februari 2015

Weekmarkt Borculo blijft op de Veemarkt

Weekmarkt Borculo blijft op de Veemarkt

De plaats en de opstelling van de weekmarkt op de Veemarkt in Borculo worden niet veranderd. Wel worden de parkeermogelijkheden uitgebreid. De Borculose Ondernemers Vereniging (BOV) en de marktcommissie stelden voor om de weekmarkt te verplaatsen naar de Veemarkt(straat). Dit stuitte op weerstand bij de ondernemers aan de Veemarkt(straat).
Het alternatief van de BOV was een opstelling in L-vorm op het plein. Deze opstelling is een verslechtering van de uitstraling van de markt en het plein als geheel en geeft geen afdoende oplossing voor het parkeren.
In de nieuwe oplossing wordt het aantal parkeerplaatsen in de vastgestelde blauwe zone uitgebreid. De extra parkeerplaatsen geven ook invulling aan de wens van de winkeliers langs de Veemarkt (straat) voor parkeergelegenheid
direct voor hun winkels. De maximale parkeerduur voor deze extra parkeerplaatsen is gelijk aan de maximale parkeerduur voor de reeds aanwezige plaatsen op de Veemarkt, namelijk twee uur. De extra parkeerplaatsen mogen ook
buiten de marktdag gebruikt worden binnen de voorschriften van de vastgestelde blauwe zone.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook