Algemeen

24 maart 2015

AOC Oost doet mee aan NLdoet

AOC Oost doet mee aan NLdoet

BORCULO – In het kader van burgerschap hebben de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van AOC Oost uit Borculo ook dit jaar weer meegedaan aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet op 20 maart jl. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Door vrijwillig iets voor anderen te doen, komen leerlingen in aanraking met allerlei facetten van de samenleving en soms ontstaan hierdoor langdurige vrijwilligers-contacten. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. NLdoet draagt bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk en laat zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.
In het voortraject heeft de school een twintigtal klussen verzameld, die geschikt zouden kunnen zijn om door 13- en 14 jarige leerlingen te laten uitvoeren. Hierbij was de site van NLdoet, maar ook de ondersteuning van het vrijwilligers informatiepunt, van belang.
Gedurende vrijdag de 20ste maart hebben leerlingen zich ingezet voor het onderhoud van het gedenkbos in Neede, klussen opknappen in speeltuinen, een tegelpad aanleggen op landgoed ’t Hulsevoort in Beltrum, afgedankt gereedschap repareren voor ontwikkelingslanden, werkzaamheden bij diverse zorgboerderijen, tuinonderhoud bij de kruidentuin in Eibergen, poets- en schoonmaakwerkzaamheden bij het brandweer museum in Borculo enz., enz..
Door mee te doen aan deze vrijwilligersdag onderstreept AOC Oost het belang van vrijwilligers voor onze samenleving.
De enthousiaste leerlingen hebben zich van hun beste kant laten zien. Ondanks de minder gunstige en koude weersomstandigheden kijken wij terug op een zinvolle vrijwilligersdag.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook