Home » Algemeen » Kennisconferentie over ‘dag van een kind in 2020’
Algemeen

17 april 2015

Kennisconferentie over ‘dag van een kind in 2020’

Kennisconferentie over ‘dag van een kind in 2020’

De gemeente Berkelland houdt op vrijdagmiddag 12 juni een kennisconferentie rondom de centrale vraag: ‘Hoe ziet de dag van een kind in Berkelland er in 2020 uit?’ Doel van de conferentie is om gezamenlijk op weg te gaan naar de vorming van Integrale Kind Centra (IKC) in Berkelland. Het is de bedoeling om kennis en idealen te delen en te komen tot een visie, waarmee de gemeente Berkelland aan het werk kan.
Sprekers:
– Henk Jan Kok, Retrain/Regio Achterhoek, procesbegeleider krimp Achterhoek
– Ron ten Broeke, directeur/ontwikkelaar Beweegwijs (doel: tegengaan bewegingsarmoede, bevorderen psychosociale ontwikkeling voor tijdens en na schooltijd)
– Hanny Voskuylen (projectleider brede scholen gemeente Leeuwarden). In Leeuwarden is het IKC inmiddels een succes.
Er is volop de ruimte om na te denken, ervaringen te delen en initiatieven te opperen.
Burgemeester Joost van Oostrum is dagvoorzitter en de wethouders Han Boer en Patricia Hoytink verlenen hun medewerking aan het programma.
Aanleiding
De raadsleden Marian Bolster en Jaap Jonk zijn initiatiefnemers van de conferentie. Aanleiding is de krimp, met het vooruitzicht van leegstaande (school)gebouwen. Hoe ziet de vraag en het aanbod van ouders en kinderen er in 2020 uit? Welke relatie kunnen we leggen met: ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur’ (Vsvb)?
Voor wie?
De kennisconferentie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het kind in Berkelland: kinderopvang, onderwijs, schoolbesturen, ouderraden, sport en beweging, jeugdwerk, zorg en welzijn, muziek en ontspanning, kerken, wijk-, buurt- en dorpsorganisaties, enzovoort.
De kennisconferentie is gratis toegankelijk. Aanmelden kan op: http://berkelland.fikket.nl

Advertentie:

Booking.com

Lees ook