Algemeen
Featured

24 april 2015

Foto’s: Koninklijke onderscheiding voor 5 Berkellanders

Foto’s: Koninklijke onderscheiding voor 5 Berkellanders

BORCULO / BERKELLAND – Op vrijdag 24 april 2015 om 10.00 uur werd door de burgemeester van Berkelland, de heer drs. J.H.A. van Oostrum, in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo, bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen aan de volgende mensen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt:
– Mevrouw M.E.A. Hissink-Bouwmeester (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer J.G. Lansink (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer J. Nijenhuis (59), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer S.J.M. Smit (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer L.J.M. te Woerd (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Foto’s:
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (1)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (2)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (3)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (4)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (5)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (6)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (7)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (8)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (9)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (10)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (11)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (12)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (13)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (14)
Lintjesregen 2015 gemeente Berkelland (15)
Mevrouw Hissink-Bouwmeester ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.
Mevrouw Hissink is sinds 1972 actief voor de samenleving. Zij was/is vrijwilligster bij het sociaal cultureel Wijkcentrum Woestenesch (1972-1980), basisschool Paulusschool (1972-1982),
de St. Paulusparochie locatie Heilige Mattheus (sinds 1972), muziekvereniging Euphonia in Eibergen als lid van de ‘Dames Ondersteunen Euphonia (DOE)’ (sinds 1978). Verder was mevrouw Hissink in 1982 mede-oprichter en coördinator van de Stichting Steun aan Polen, afdeling Eibergen. Tot 2000 heeft zij zich hiervoor dagelijks met hart en ziel ingezet. Ook is zij sinds 1985 actief als collectant voor het KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het Prinses Beatrix Fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten en de Nierstichting. Voor de Nierstichting is zij sinds 2006 collectecoördinator.
Daarnaast is mevrouw Hissink sinds 2009 secretaris van het dameskoor De Vrolijke Noot uit Eibergen en sinds 2010 vrijwilliger bij Theater Het Spieker in Eibergen.
Op basis van haar activiteiten voor de samenleving kan mevrouw Hissink-Bouwmeester worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt mevrouw Hissink-Bouwmeester de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Lansink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.
De heer Lansink is sinds 1973 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: organisator seniorenteam (1973-1980), voorzitter technische commissie, lid Algemeen Bestuur (1973-2010) en scheidsrechter senioren (sinds 1973) van de Voetbalvereniging Rietmolen. Verder was hij lid van het schoolbestuur (1974-1979), voorzitter ouderraad (1986-1989) en wederom lid van het schoolbestuur en verantwoordelijk voor financiële zaken (1989-1991) op de Sint Jozefschool Rietmolen. Ook betekent hij als vrijwilliger veel voor het kerkelijk leven. Hij was lid van het kerkbestuur en verantwoordelijk voor de financiële zaken (1974-1983) van de Parochie St. Caecilia Rietmolen. Sinds 1983 is hij administrateur voor de Parochie St. Caecilia/Locatieraad Rietmolen en sinds 2010 budgethouder voor Locatieraad St. Caecilia Rietmolen. De heer Lansink was van 2011 tot 1 april 2014 voorzitter a.i. van de locatieraad St. Caecilia Rietmolen. Per 1 april 2014 is hij toegetreden tot het bestuur van St. Paulusparochie.
Verder is de heer Lansink voorzitter Algemeen Bestuur (1988-1996) en scheidsrechter (1992-1994) geweest voor de Volleybalvereniging Rietmolen (RIVO). Daarnaast was hij penningmeester (2001-2014) van de Stichting Dorpsaccommodatie Rietmolen.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Lansink worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Lansink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Nijenhuis ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.
De heer Nijenhuis is sinds 1993 actief als bestuurslid van de Oranjevereniging Ruurlo. De vereniging die jaarlijks Koningsdag en de Septemberfeesten in Ruurlo organiseert. Hij maakt deel uit van de onderliggende commissies optocht en feestweide. Verder is hij sinds 2002 betrokken bij de Stichting 4-5 mei Commissie Ruurlo. Van 2002 tot 2006 als bestuurslid en sinds 2006 als voorzitter. Deze stichting organiseert jaarlijks op 1 april een bevrijdingsconcert, op 4 mei een herdenkingsdienst en stille tocht en eens in de vijf jaar activiteiten voor jong en oud ter gelegenheid van een bevrijdingsjubileum. Zo ook dit jaar.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Nijenhuis worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Smit ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.
De heer Smit is sinds 1966 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: lid van de heemraad (1980-1996), waarnemend watergraaf (1992-1997), lid Algemeen Bestuur (sinds 1997), lid van het dagelijks bestuur (1998-2003) van Waterschap Rijn en IJssel (voorheen Waterschap van de Berkel). Namens het Waterschap van de Berkel nam de heer Smit zitting in het bestuur van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland (1991-1996).
De heer Smit was medeoprichter van de Tennisclub Beltrum. Hij verricht sinds 1988 hand- en spandiensten voor deze tennisclub. Ook betekent hij als vrijwilliger veel voor het kerkelijk leven.
Hij was lid van het bestuur Katholieke Plattelandsjongeren en vice-voorzitter van de diocesane afdeling van het Bisdom Utrecht (1966-1972). Lid van het parochiebestuur (2001-2002), vice-voorzitter van het parochiebestuur (2002-2010), lid stuurgroep Noach (2004-2010), lid communicatiecommissie binnen de stuurgroep Noach (2006-2010) bij de St. Paulusparochie Beltrum.
Verder was hij van 2010 tot en met 2014 beheerder van de portefeuille begraafplaatsen van de zeven parochies behorende bij de St. Paulusparochie. Ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het Kulturhus en de fusie tussen de kerken. Verder was hij ondersteuner van initiatieven van het Steunfonds van de zeven parochies. Dit fonds is bedoeld om de katholieke geloofsgemeenschap méér missionair en vitaal te maken, zoals momenteel de combinatie tussen kerk, school en kulturhus (2006-2014).
Als lid van de Landinrichtingscommissie heeft hij veel overleg gepleegd met omwonenden om de ruilverkaveling rond te kunnen krijgen (1992-2005). Als mede redacteur heeft de heer Smit twee boeken over Beltrum uitgegeven “Het verhaal van Beltrum en ”175 jaar onderwijs in Beltrum”.
Voor de Ruilverkaveling met administratief karakter (RAK) was hij bemiddelaar om agrariërs zo ver te krijgen dat ze grond beschikbaar stelden om als kerkenpad in te richten. De heer Smit zat ook in de voorbereidingscommissie om tot daadwerkelijke aanleg van de kerkenpaden te komen (2002-2010).
Daarnaast is hij sinds 2002 actief als bestuurslid van de St.3e Berkelcompagnie en steunt hij de Vereniging Vrienden van de Derde Berkelcompagnie met allerlei hand- en spandiensten. Ook is hij sinds 2010 lid van de Stuurgroep Kulturhus Beltrum.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Smit worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Smit de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer te Woerd ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten.
De heer te Woerd maakt zich sinds 1990 verdienstelijk voor de samenleving. Van 1990 tot 2014 voor de Wildbeheereenheid. Van 1990 tot 2000 als voorzitter van de Wildbeheereenheid Beltrum en na de fusie van 2000 tot maart 2012 als voorzitter van de Wildbeheereenheid De Berkelstreek. Na zijn afreden als voorzitter is hij als algemeen bestuurslid tot 2014 aangebleven.
Verder was hij van 2002 tot eind vorig jaar voorzitter van de Raad van Overleg Beltrum. Zaken die onder zijn leiding zijn gerealiseerd, zijn onder andere de Dorpsplannen in 2002 en 2010/2011, de Ruimtelijke visie, Realisatie woningbouw op het ABCTA-terrein, Oprichting Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. en aanleg, Voorbereiding bouw Kulturhus, Pilot Zorg, Project Levend Landschap: Trots op Beltrum/Beltrum in het groen.
Daarnaast is de heer te Woerd vrijwilliger bij de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij is lid van de “Ondergrondse”. In het verleden was hij ook jeugdtrainer en begeleider van een jeugdelftal.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer te Woerd worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer te Woerd de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook