Algemeen

26 april 2015

Drs. Hans Borstlap bemiddeld conflict Berkelland en thuiszorg

Drs. Hans Borstlap bemiddeld conflict Berkelland en thuiszorg

BORCULO – Drs. Hans Borstlap is beschikbaar als bemiddelaar tussen de FNV en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland. Tussen partijen is een conflict ontstaan over de toekomst van de huishoudelijke verzorging.
De heer Borstlap gaat in de loop van volgende week starten met inventariserende gesprekken. Hij doet dit eerst afzonderlijk met een afvaardiging van beide partijen. Op deze manier krijgt hij een beeld van de standpunten. Daarop volgend presenteert hij een plan van aanpak van de vervolgacties voor de bemiddeling.
Drs. Hans Borstlap is lid van de Raad van State. Hij werd eerder door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mede op verzoek van de FNV, als onafhankelijk waarnemer gevraagd bij de aanbestedingen van de thuiszorg in de Achterhoek.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook