Algemeen
Featured

11 juni 2015

Werkzaamheden N315 aan rotonde Needseweg

Werkzaamheden N315 aan rotonde Needseweg

BORCULO – Na de voorbereidende werkzaamheden op het gebied van nutsleidingen gaat nu het civieltechnische werk in uitvoering komen. De NTP Groep uit Enschede heeft de opdracht van de Provincie Gelderland aangenomen. De nieuwe rotonde en verlegde Needseweg komen ca 80 m1 noordelijker (ri. Neede) te liggen.
Na een verschuiving in de uitvoeringsplanning i.v.m. flora & fauna-wet en broedseizoen zullen de werkzaamheden nu spoedig aanvangen. Zo zijn de maaiwerkzaamheden inmiddels gestart en zal vanaf maandag 15 juni begonnen worden met grondwerk voor de aanleg van de “bypass N315”. Doel en nut van deze bypass is tweeledig, namelijk veilig kunnen werken en minimale overlast voor doorgaand verkeer op N315. Maandag 29 juni zal de bypass in gebruik worden genomen en wordt aangevangen met de eerste fase van N315 en nieuwe rotonde.
Verkeer van N315 en de Needseweg gaat via de bestaande rotonde en bypass. Het fietspad langs de Needseweg (kant Campina) vervalt. Het fietspad aan de kant van wijk Hambroek zal daarom worden ingericht voor tweerichtingverkeer.
Na de zomervakantie zal de “verlegde Needseweg” worden aangelegd en zullen de Needseweg en bestaande rotonde worden opgebroken. Na het maken van de aansluitingen op de nieuwe rotonde zullen de werkzaamheden medio oktober gereed zijn.
Voor informatie over de werkzaamheden heeft NTP Groep een webpagina, Facebook- en Twitter account aan gemaakt. Ook zal er elke dinsdagochtend (miv 23 juni), van 10.00 – 11.00 uur, een inloopspreekuur in de directiekeet bij de Eikenlaan (terrein Oldenhave) zijn. NTP Groep zal in de wijk Hambroek grenzend aan het werk, een informatiebrief bezorgen waar ook alle gegevens en telefoonnummers van uitvoerder en omgevingsmanager worden vermeld.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook