Algemeen

13 oktober 2015

130 alleenstaande jonge vluchtelingen naar Leostichting

130 alleenstaande jonge vluchtelingen naar Leostichting

BORCULO – Er is een plan om een groep van 130 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) onderdak en begeleiding te geven op de locatie van de Leo Stichting bij Borculo. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt hiervoor professionele ondersteuning van de jeugdzorgorganisaties die tot voor kort actief waren op de locatie Leo Stichting. Dit gebeurt onder de naam Leo Campus Borculo, waarbij Leo staat voor ‘leren en ontwikkelen’.
Over dit plan wordt op woensdagavond 14 oktober een informatiebijeenkomst gehouden voor de buurtbewoners en andere betrokkenen. Deze bijeenkomst wordt gehouden om 19.30 uur in de sporthal Lange Dreef 3 op het terrein van de Leo Stichting.
Het gaat om jongeren die al een verblijfsvergunning hebben. Het COA en IND hebben hen al uitgebreid gescreend en gesproken. Zij hebben al een voogd toegewezen gekregen vanuit de stichting NIDOS. Ze hebben ook al een medische keuring gehad. Ongeveer 65% van de jongeren heeft de Syrische nationaliteit; 35% komt uit Eritrea. In deze groep zit een aantal meisjes, maar het merendeel is jongen. Zij zijn in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar oud.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook