Algemeen
Geesteren

29 december 2015

Natuurlijk begraven binnenkort mogelijk in Geesteren

Natuurlijk begraven binnenkort mogelijk in Geesteren

BERKELLAND / GEESTEREN – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten te beginnen met een proef van meer natuurlijk begraven op twee begraafplaatsen in Berkelland. Het gaat om de begraafplaats Sprakelberg nabij Geesteren en de begraafplaats Haaksbergseweg nabij Eibergen. Eerst zal de verordening met bijbehorende regelgeving en legesverordening moeten worden aangepast. In het eerste kwartaal van 2016 kan worden begonnen met natuurlijker begraven.
Bij uitvaarten is natuurlijk begraven op gemeentelijke begraafplaatsen een ontwikkeling die de laatste tijd duidelijk aan belangstelling wint
Basisgedachten van natuurlijk begraven zijn:
– Een omgeving die bij mensen een ‘natuurlijk’ gevoel geeft en waar natuurlijke processen een belangrijke rol spelen. Paden zijn onopvallend aanwezig en op een graf is geen ruimte voor een blijvende herinnering aan de overleden persoon.
– De tijd om ‘tot stof weder te keren’. In de praktijk betekent dit graftermijnen voor onbepaalde termijn (‘eeuwig durende graven’).
In Berkelland op twee plekken
Het natuurlijk begraven is binnen de gemeentelijke begraafplaatsen op twee plekken direct toepasbaar, zonder dat hiervoor grote aanpassingen nodig zijn. Dat zijn de begraafplaats Sprakelberg nabij Geesteren (Oude Diepenheimseweg) en de begraafplaats Haaksbergseweg nabij Eibergen. Beide plekken hebben nu al de bestemming begraafplaats.
Sprakelberg Geesteren
In het zuid-westelijk deel van de begraafplaats ligt een veldje waarvan een hoekje afgeschermd is met een heg. Binnen de heg liggen de kindergraven. Buiten de heg ligt een weitje en een stukje aangrenzend bos, dat zich leent voor natuurlijk begraven. Gezien de grondwaterstand is begraven hier beperkt tot enkeldiep. Wel is hier de ruimte om graven te laten beplanten met een boom. Een slingerend onverhard pad geeft toegang tot dit terrein. Bij het begin en eind van het pad wordt een zuil geplaatst voor gedenksteentjes.
Regels voor natuurlijk begraven
Nabestaanden mogen geen grafbedekking (steen, ‘aandenkens’, bloemen of beplanting) aanbrengen. Het graf wordt voor nabestaanden, in het eerste jaar, herkenbaar gemaakt met een schijf onbehandeld hout met daarin gegrafeerd de naam en datum van overlijden. Deze schijf valt in de loop van de tijd uit elkaar en wordt opgenomen in de begroeiing. Bloemen mogen tot twee weken na de begraving blijven liggen; daarna moet alles van het graf verwijderd worden. Uiteindelijk worden de velden voor natuurlijk begraven weer bos.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook