Algemeen
Berkelland
Featured

26 januari 2016

Negen locaties voor tijdelijke woningen om statushouders te huisvesten

Negen locaties voor tijdelijke woningen om statushouders te huisvesten

BORCULO – Burgemeester en wethouders hebben negen locaties gekozen voor tijdelijke woningen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten (de zogenoemde statushouders). Berkelland kiest voor spreiding van tijdelijke locaties. Het gaat om ruimte voor 2 à 3 tijdelijke woningen, voor 8 tot maximaal 12 mensen per locatie. Gekozen zijn twee locaties in elk van de hoofdkernen Ruurlo, Eibergen, Borculo en Neede en één locatie in Beltrum. Deze kernen hebben ten minste een basisschool en een levensmiddelenwinkel. Op deze locaties kan voor maximaal 10 jaar tijdelijke huisvesting worden gerealiseerd. Na 5 jaar volgt evaluatie.
Het gaat om de volgende locaties:

Borculo

Het Elbrink
Haarloseweg
Ruurlo
Nieuwe weg
Krashof
Eibergen
Rekkenseweg
Beltrumseweg
Beltrum
Meester Nelissenstraat
Neede
Hondelinkweg
Braak
Afwegingscriteria
De keuze van de locaties is aan de hand van afwegingscriteria gemaakt. Dit zijn ‘Ruimtelijk en fysieke’, ‘Sociaal Maatschappelijke’ en ‘Bestuurlijke’ criteria. Er is bijvoorbeeld gekeken naar bestemming, eigendomssituatie, kwaliteit, bereikbaarheid en draagkracht. Er wordt begonnen met het plaatsen van tijdelijke woningen in Ruurlo, vervolgens in Eibergen, Borculo, Beltrum en Neede. Door deze volgorde houdt de gemeente rekening met de aantallen statushouders die de afgelopen jaren al zijn gehuisvest in deze kernen.
Niet voldoende huurwoningen
Vluchtelingen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, gaan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Zij hebben recht op een woning. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst deze statushouders toe aan gemeenten. Ook de gemeente Berkelland moet hen passende woonruimte aanbieden. Veel statushouders vinden een woning via wooncorporatie ProWonen. Omdat er te weinig bestaande sociale huurwoningen van ProWonen in Berkelland vrijkomen en ook de particuliere woningmarkt te weinig mogelijkheden biedt, is de volgende stap nu de plaatsing van tijdelijke woningen. ProWonen neemt de plaatsing en de toekomstige verhuur van de tijdelijke woningen voor haar rekening.
Aantal woningen
Het aantal woningen dat nodig is voor onze taakstelling van 145 vluchtelingen met een verblijfsvergunning hangt af van de gemiddelde woningbezetting. Gemeente Berkelland kan in 2016 alleen voldoen aan de taakstelling door tijdelijk woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Als ze dat doen wordt de helft van de taakstelling binnen de voorraad sociale huurwoningen van wooncorporatie ProWonen gevonden en de andere helft in tijdelijke huisvesting. Gemeente Berkelland heeft dan tussen de 15 en de 20 tijdelijke woningen nodig. Hierdoor blijven er ook voldoende sociale woningen beschikbaar voor andere woningzoekenden.
Inburgering
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben de asielprocedure al doorlopen. Ze krijgen begeleiding bij de inburgering en kiezen bewust voor kleine locaties om inburgering te bevorderen. Inmiddels zijn in Berkelland al jaren lang statushouders gehuisvest. In 2015 gaat het hierbij om 69 vluchtelingen met een verblijfsvergunning.
Gesprek met omwonenden
Begin februari wordt per kern één bijeenkomst gehouden voor direct omwonenden van de geselecteerde locaties. De afwegingscriteria voor de betreffende locatie wordt dan doorgenomen en zo nodig bijgesteld. Na de gesprekken met de omwonenden, maakt het college een definitieve keuze voor de eerste 5 locaties. De overige locaties worden later ingezet. De bijeenkomsten voor direct omwonenden zijn:
• Ruurlo: 4 februari, 19.30 uur, Zaal De Luifel
• Eibergen: 8 februari, 19.30 uur, Zaal De Klok
• Borculo: 15 februari, 19.30 uur, Zaal Het Vierspan
• Beltrum: 17 februari, 19.30 uur, Kapelruimte Hassinkhof
• Neede: 18 februari, 19.30 uur, Van Gellicumzaal Assink Lyceum

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook