Algemeen
Berkelland

17 februari 2016

Subsidie voor 30 evenementen en festivals

Subsidie voor 30 evenementen en festivals

BERKELLAND – De bloemencorso’s in Beltrum en Rekken, Barticamp, de grote carnavalsoptocht in Neede, de Reurlse Pompdagen, het Achterhoeks Streekfestival en de Jammarkt in Neede krijgen dit jaar een subsidie van de gemeente Berkelland vanwege hun grote toeristische aantrekkingskracht. Ook de carnavalsoptochten in Eibergen en Rietmolen, de Taptoe in Borculo en de Kunstroute van de Stichting Kijk op Kunst krijgen een evenementensubsidie.
De gemeente Berkelland ondersteunt verder 20 buurt-, dorps- en zomerfeesten en de ouderendag in Berkelland, alsmede de ganzenmarkt in Gelselaar met een waarderingssubsidie. Deze festiviteiten vindt de gemeente belangrijk voor de sociale samenhang in de kernen.
Jaarlijks stelt de gemeente Berkelland subsidie beschikbaar voor kleinschalige activiteiten die de sociale samenhang in de kernen bevorderen, maar ook voor grote evenementen die een belangrijke toeristische trekker voor Berkelland zijn. Vorig jaar zijn er in totaal 32 subsidieaanvragen ingediend. Twee aanvragen van festiviteiten zijn niet gehonoreerd door de gemeente, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden.
Kleine festiviteiten in kernen
Voor kleinschalige activiteiten is voor 2016 een bedrag van € 7.100 beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld onder 20 aanvragers die met hun activiteit bijdragen aan de sociale samenhang in een Berkellandse kern. De activiteit moet gericht zijn op een Berkellandse kern en toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen uit de kern waar het feest gehouden wordt. Daarnaast worden uit hetzelfde budget de 4 mei herdenkingen en bevrijdingsactiviteiten in de vier grote kernen bekostigd.
Grote evenementen
Voor grote evenementen is voor 2016 een bedrag van € 26.000 beschikbaar. Aan de bloemencorso’s in Rekken en Beltrum wordt een subsidie toegekend van € 5.000. Barticamp ontvangt een subsidie van € 4.121. De grote carnavalsoptocht in Neede ontvangt een subsidie van € 2.894. Aan de Jammarkt, het Achterhoeks Streekfestival en de Reurlse Pompdagen wordt een subsidie toegekend van € 2.500. Voor de carnavalsoptochten in Eibergen en Rietmolen, de Taptoe en de Kunstroute wordt een subsidie van € 370 beschikbaar gesteld.
Subsidieaanvraag voor 2017
Voor 2017 kunnen organisatoren al weer hun aanvraag indienen. Vanaf dit jaar wordt gebruik gemaakt van een E-dienst. Dat wil zeggen dat het subsidieformulier digitaal ingevuld dient te worden, in een paar eenvoudige stappen. De E-dienst is te vinden op de website www.gemeenteberkelland.nl onder het kopje ‘Meer’ bij de subsidies. De aanvragen dienen uiterlijk 1 oktober 2016 te zijn ontvangen, inclusief de bijbehorende bijlagen. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen. In de maanden augustus/september zal in het gemeentekatern BerkelBericht en op www.gemeenteberkelland.nl een publicatie verschijnen.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook