Home » Algemeen » Berkelland onder voorwaarden akkoord met aanbod Buurtzorg
Algemeen
Berkelland
Featured

25 februari 2016

Berkelland onder voorwaarden akkoord met aanbod Buurtzorg

Berkelland onder voorwaarden akkoord met aanbod Buurtzorg

BORCULO – Het college van de gemeente Berkelland heeft besloten om onder voorwaarden in te gaan op het voorstel van de Stichting Familiehulp i.o. (Buurtzorg). Dit betekent dat na een faillissement van TSN de gemeente Berkelland bereid is om de huishoudelijke ondersteuning van de circa 400 TSN klanten te laten uitvoeren door Stichting Familiehulp i.o.
Bij het bekend worden van de problemen bij TSN Thuiszorg heeft Buurtzorg een aanbod gedaan. Bij een faillissement van TSN wil de op te richten Stichting Familiehulp de activiteiten overnemen; inclusief het actieve personeel (hulp bij huishouding) conform de bestaande arbeidsvoorwaarden.
Een belangrijke afweging om in te gaan op het aanbod is voor de gemeente Berkelland de maatschappelijke rust en continuïteit van de zorg voor inwoners van Berkelland. Stichting Familiehulp i.o. belooft de zorg aan inwoners van Berkelland te continueren; en de huidige relaties tussen werknemers en klanten in stand te houden.
Voorwaarden
De gemeente Berkelland is bereid een raamovereenkomst met Stichting Familiehulp i.o. te sluiten onder een aantal voorwaarden:
1. Ook afspraken over 2017 en niet alleen 2016
Het huidige aanbod van Stichting Familiehulp i.o. geldt alleen voor 2016. Gemeente Berkelland stelt als voorwaarde dat de te sluiten raamovereenkomst ook voor 2017 moet gelden, conform het contract met TSN. De gemeente heeft overigens ook de intentie om de raamovereenkomsten met de overige aanbieders te verlengen tot en met 2017.
2. Doorontwikkeling naar Ondersteuning Thuis.
Uitgangspunt voor de toekomst in Berkelland is de integrale ondersteuning op basis van de individuele behoeften en mogelijkheden van inwoners. Onder de noemer ‘Ondersteuning Thuis’ wordt dit samen met aanbieders ontwikkeld. De gemeente Berkelland wil van Stichting Familiehulp i.o. de toezegging, dat de organisatie samen met de overige aanbieders participeert in het traject Ondersteuning Thuis.
3. Innovatiebudget voor opleidingen personeel.
De gemeente Berkelland wil de gevraagde transitiebijdrage aan Stichting Familiehulp i.o niet betalen. De Stichting kan wel gebruik maken van een nieuwe regeling van de gemeente voor opleiding, innovatie en transitie in het kader van Ondersteuning Thuis. Stichting Familiehulp i.o. en de aanbieders die al een raamovereenkomst hebben voor huishoudelijke ondersteuning kunnen gebruik maken van deze regeling. In overleg met de aanbieders worden hiervoor objectieve criteria vastgesteld. Voor deze regeling is een totaalbedrag van € 150.000 gereserveerd. Dit bedrag komt uit de gelden die gemeente Berkelland van de rijksoverheid heeft gekregen voor de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage.
4. Deelname aan de Berkellandse regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).
Stichting Familiehulp i.o. moet net als de overige aanbieders van HH1 in Berkelland deel nemen aan de regeling HHT. Inwoners die voor deze voucherregeling in aanmerking komen, kunnen binnenkort tegen een aantrekkelijk tarief huishoudelijke hulp inkopen bij een professionele aanbieder.
Alternatief
Hoogste prioriteit is vanzelfsprekend de continuïteit van de hulp aan de inwoners van Berkelland. Als blijkt dat Stichting Familiehulp i.o. niet kan of wil voldoen aan de voorwaarden van de gemeente Berkelland, gaat de gemeente in gesprek met de andere aanbieders om de 400 TSN klanten te voorzien van huishoudelijke hulp. De gemeente heeft de stichting gevraagd op korte termijn te laten weten of zij kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Zodat er voldoende tijd is voor het maken van afspraken met andere aanbieders en de continuïteit van de huishoudelijke hulp niet in gevaar komt.
Commissie Sociaal gemeente Berkelland
Het onderwerp Overname activiteiten TSN door Buurtzorg/Stichting Familiehulp i.o. is toegevoegd aan de agenda voor de eerstkomende vergadering van de Commissie Sociaal. Deze vindt plaats op 1 maart 19.30 uur in het gemeentehuis van Berkelland.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook